Frugal Innovation – skapa värde för dina kunder med omvänd innovation

Frugal Innovation – skapa värde för dina kunder med omvänd innovation

Vad har sparsam innovation att göra med ditt arbete som frilanskonsult? Jag ska berätta det för dig. Har du som IT-konsult någonsin upplevt trycket att skapa mirakel under extremt tidspress och med begränsade resurser? I TED-talk nedan, lär Innovation och Management Advisor Navi Radjou dig hur man omvandlar motgång till möjlighet och hur man kan hitta kreativa sätt att ompröva de verktyg du redan har. 

Demokratisk och hållbar innovationFrugal innovation

I väst har den föredragna affärsmodellen länge varit drivkraften för snabb teknisk utveckling. Detta har berikat vårt samhälle på många sätt. Men att ständigt sikta på det nya har sina baksidor och gör det svårt att ompröva och utveckla redan befintliga produkter. När en produkt har lanserat kommer den modellen försöka att återuppfinna hjulet om och om igen. Det är en innovativ modell som inte tillåter utveckling av existerande produkter eller tjänster vilket gör det krävande för världens resurser. Här kommer frugal innovation in. Som en motrörelse som drivs både av en önskan att göra produkter och tjänster tillgängliga till de billioner människor som har begränsad köpkraft och att spara vår värld genom att tänka mer hållbart.

Omvänd innovation – vänd innovationsutvecklingen upp och ner

Frugal innovation är en process för att minska komplexiteten och kostnaderna för en viss produkt eller tjänst. I allmänhet, skär du benet för att specificera och uteslutande fokusera på de produktens eller tjänstens kärnfunktioner. I omvänd innovation är ditt huvudmål att fokusera på vad som är nödvändigt att ha istället för att implementera oväsentliga och utbytbara attribut till den. Du minskar komplexiteten och därmed priset till en nivå som kommer gynna både lokalbefolkningen på ditt respekterade område och över hela världen.

Safaricom – mobilbank för Kenya’s invånare utan tillgång till bank

Ett specifikt exempel på tekniskt baserad frugal innovation är överföringar och sparande av pengar helt utan bankkonto. Medan mobiltelefoner sprider sig i stor utsträckning i Kenya finns det fortfarande många invånare utan ett bankkonto. Mobilleverantören Safaricom upptäckte detta gap och såg dess potential. På grund av dem kan invånarna nu föra över pengar och spara pengar genom mobilkontot. Detta gör livet enklare och säkrare för dem.

Frugal innovation kräver förändringar i ditt tankemönster

Frugal innovation kan vara ett incitament för att ompröva företagets innovations- och tillväxtstrategi. Alla i verksamheten kan dra nytta av det. Som start-up, enmansföretag eller frilans. Det kan vara svårt att hitta din nisch på en konkurrerande marknad, och därför bör du ta hänsyn till följande 5 frugal innovations punkter:

  1. Stå ut med omvänd innovation. Om andra bara ser möjligheter i dyra resurskrävande projekt kan du kanske se lösningar i redan befintliga. I en bransch byggd på differentiering och innovation kan detta vara nischen som gör dig speciell och med stor efterfrågan.
  2. Förnya ditt arbetsflöde. Tänk vad du som individ kan erbjuda. Få en inblick från Navi Radjous TED-talk för att skapa ett innovativt tankemönster som skiljer dig från dina konkurrenter.
  3. Involvera alla dina leverantörer. Dra nytta av kunskapen som ligger hos dem som redan arbetar med tjänsten eller med den produkt du vill innovera. För att specificera ditt fokus på tjänsten och produktens kärnfunktioner bör du alltid involvera både din kund, leverantörer och slutkunder.
  4. Använd och odla ditt (innovations-) nätverk. Som en förlängning av ovanstående kan du med fördel förlänga dig ytterligare för att testa och utveckla dina idéer. Tänk crowd-creation eller skaffa dig ett nätverk av affärspartners från andra discipliner som också fokuserar på sparsam innovation. Det är viktigt att kunna spara med andra som vill förnya sig inom samma område som dig.
  5. Tänk hållbarhet. Hållbarhet i frugal innovation ska förstås i stor utsträckning: ingen onödig användning av resurser, nytta för majoriteten etc. kvalitet före kvantitet. Hållbarhet är huvudfokus för många företag, till exempel som en del av en CSR-strategi. Genom att säkerställa detta fokus lägger du också till värde för den generiska produkten.

Innovation som resonerar

Varför inte tänka på innovation för redan existerande produkter, tjänster eller resurser och förbättra dessa istället för att utveckla nya saker som är onödigt dyra och komplexa? Det här är där Navi Radjou träffar huvudet på nageln: “Jag tänker på de individer som utformar sig att tänka på dem som alkemister: de kan omvandla motgångar till möjligheter, förvandla någonting till lågt värde till något av högt värde.” Med andra ord, de behärskar konsten att göra mer med mindre. Det är essensen av frugal innovation.  

Frugal Innovation

Innovation under uppbyggnad

Frugal innovation har primärt använts på tillväxtmarknader eller i företag med begränsade resurser, men 2012 erkände även The Economist potentialen för västvärlden att innovera på det omvända sättet: “[Radjou och hans medförfattare] argumenterade att frugal innovation även kommer förändra rika länder”. Next Billion säger även att hans typ av innovation inte är begränsad till låg-teknologiska sektorer. Det finns en stor olöst potential i  sättet IT-industrin fungerar i Väst, och för att kunna förändra dessa företag borde dessa kunna omfamna frugal innovation. Citatet från “The Economist” är ett tydligt tecken på en långvarig förändringsprocess där företagen börjar implementera frugal innovation i praktiken.

Är IT-industrin redo för framtiden

År 2011 gjorde det danska företaget rapporten “Är IT-industrin redo för framtiden?”,126 av de svarande är VD:er inom IT-industrin. Rapporten har tre huvudpunkter:

  • IT-företagen upplever att de bara kan utföra 60% av sin potential. Detta är under genomsnittet för andra branscher.
  • 70% har tillväxtambitioner på över 10% i sin strategi.
  • IT-företag måste bli mer agila.

Det är en rapport som är åtta år gammal men relevant som aldrig tidigare. Procentandelarna visar tydliga tecken på olöst potential i branschen. Frugal innovation kunde aldrig stå ensam i strävan efter högre tillväxt, men måste vara ett incitament att även se möjligheter till förnyelse i befintliga produkter och tjänster. På lång sikt kommer det att vara möjligt att se effekterna av genomförandet av frugal innovation. Frugal innovation kan vara ett verktyg för att nå ut till helt nya marknader, eftersom produkten eller tjänsten kan erbjudas till ett lägre pris och kan anpassas till ett annat användarvänligt sammanhang än det vi är vana vid i vår del av världen.

Kommentera