Logo Right People Group
Logo Right People Group

ESG-toimintamme (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto)

theglobalcompact_Principles_485982fbad3523054c969f95cfcbe84d.webp

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimintatapojemme ytimessä ovat YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta. Nämä periaatteet kattavat muun muassa ihmisoikeudet, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan. Right People Group on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Lue toimintaperiaatteemme täältä:

Corporate Social Responsibility

Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

Code of Conduct

Logo Right People Group
Logo Right People Group