Logo Right People Group
Logo Right People Group

Agil vs. vandfald: Hvilken skal du bruge til dine IT-projekter?

Projektledelse er et vigtigt aspekt af IT-projekter. Som projektleder skal du vælge den rigtige projektstyringsmetode til dit it-projekt. Agile og Waterfall er to populære projektledelsesmetoder, som har forskellige styrker og svagheder.

I denne artikel sammenligner vi agil og vandfaldsbaseret projektledelse og hjælper dig med at vælge den rigtige til dit it-projekt.

Hvad er agil projektledelse?

Agil projektledelse er designet til at imødekomme udfordringerne ved moderne softwareudvikling, hvor kravene kan ændre sig ofte og hurtigt.

Den lægger vægt på fleksibilitet og samarbejde for at sikre, at softwareudviklingsteams hurtigt kan tilpasse sig skiftende krav og hurtigt levere fungerende software.

Ved at opdele projekter i mindre trin og gentage udviklingsprocesser sikrer agil projektledelse, at softwareudviklingsteams hurtigt kan levere et funktionelt produkt, samtidig med at spild minimeres og værdien maksimeres.

Nøgleværdier i Agile Manifesto

Agil projektledelse er baseret på Agile Manifesto, som værdsætter flere centrale aspekter af projektudviklingsprocessen.

 • Individer og interaktioner
 • Fungerende software
 • Samarbejde med kunder
 • Reaktion på forandringer

Agil projektledelsesproces

Hvis du ønsker at levere software hurtigt og tilpasse dig skiftende krav, kan agil projektledelse være den rigtige tilgang til dit IT-projekt.

Den agile projektstyringsproces er baseret på iterativ og inkrementel udvikling, som giver mulighed for fleksibilitet og tilpasning gennem hele den agile udviklingsproces.

 • Iterationer: I hver iteration arbejder udviklingsteamet med et sæt krav og leverer et fungerende softwareinkrement.
 • Sprints: Sprints er korte tidsperioder, normalt en til fire uger, hvor udviklingsteamet arbejder på et sæt krav.
 • Stand-up-møder: Stand-up-møder er daglige møder, hvor udviklingsteamet diskuterer projektets fremskridt.

Hvornår skal man bruge den agile metode?

Agile metoder bruges bedst til at styre IT-projekter, der kræver fleksibilitet og tilpasningsevne. Denne tilgang er især effektiv til softwareudvikling og udvikling af mobilapps, hvor kravene ofte kan ændre sig. Generelt er agil projektledelse bedst egnet til projekter, der har følgende karakteristika:

 • Et omfang, der ikke er fuldt defineret og kan ændre sig i løbet af udviklingsprocessen
 • En projekttidslinje, der er kort og kræver hurtig levering
 • Et lille til mellemstort udviklingsteam, der er tværfunktionelt og selvorganiserende
 • Interessenter, der kræver hyppig kommunikation og samarbejde gennem hele udviklingsprocessen
 • En kompleks og dynamisk udviklingsproces, der kræver fleksibilitet og tilpasningsevne

Når du har et projekt med skiftende krav og en dynamisk udviklingsproces, kan agil projektledelse hjælpe dig med at etablere en samarbejdsorienteret og iterativ tilgang til udviklingen.

Agile projekter kan give flere muligheder for feedback fra interessenter og kan forbedre den overordnede projektkvalitet og kundetilfredshed.

Derudover kan Agile hjælpe dit team med at tilpasse sig hurtigere til skiftende krav og forbedre projektets samlede hastighed og effektivitet.

Get CVs blog banner

Hvad er vandfaldsprojektledelse?

Vandfaldsmetoden er en traditionel projektstyringsmetode, der er designet til at give en struktureret og kontrolleret tilgang til projektudvikling.

Denne metode forudsætter, at alle projektets krav og specifikationer er kendt på forhånd, og at hver fase af projektudviklingsprocessen gennemføres i en bestemt rækkefølge.

Da vandfald er en planstyret tilgang, fokuserer den på dokumentation og underskrifter for at sikre, at hver fase af projektet er afsluttet i henhold til planen, før man går videre til næste fase.

Vandfaldsmetodens stive struktur er med til at sikre, at projektet skrider frem på en forudsigelig og kontrolleret måde.

Faser i vandfaldsprojektledelse

Vandfaldsprojektledelse er en traditionel tilgang til projektledelse, der lægger vægt på struktur og kontrol. Den er kendetegnet ved en lineær og sekventiel progression gennem flere nøglefaser, hvor hver fase er helt afsluttet, før den næste kan begynde.

Vandfaldstilgangen forudsætter, at alle projektets krav og specifikationer er kendt og defineret på forhånd, og at hver fase af projektudviklingsprocessen gennemføres i en bestemt rækkefølge.

De vigtigste faser i vandfaldsprojektledelse omfatter:

 • Indsamling af krav: Den første fase i vandfaldsprojektledelse er kravindsamling, som indebærer identifikation af kravene til projektet.
 • Design: Den anden fase i vandfaldsprojektledelse er design, hvor projektdesignet udvikles på baggrund af de krav, der blev indsamlet i den første fase.
 • Udvikling: Den tredje fase i vandfaldsprojektledelse er udvikling, hvor projektet bygges på baggrund af det design, der blev skabt i den foregående fase.
 • Testning: Den fjerde fase i vandfaldsprojektledelse er testning, som indebærer, at projektet testes for kvalitet og funktionalitet.
 • Implementering: Den sidste fase i vandfaldsprojektledelse er implementering, hvor projektet implementeres, efter at det er blevet testet og godkendt.

Hvornår skal man bruge vandfaldsmetoden?

Vandfaldsprojektledelse er særlig effektiv til hardwareudvikling og implementering af infrastruktur, hvor projektkravene er veldefinerede og mindre tilbøjelige til at ændre sig i løbet af udviklingsprocessen. Generelt er den mest velegnet til projekter, der har følgende karakteristika:

 • Et fast og veldefineret omfang, som sandsynligvis ikke vil ændre sig
 • En projekttidslinje, der er lang og har begrænset fleksibilitet
 • Et stort udviklingsteam med veldefinerede roller og ansvarsområder
 • Interessenter, der har begrænset involvering i udviklingsprocessen
 • En ligetil og sekventiel udviklingsproces med lidt kompleksitet eller usikkerhed

Forskelle mellem agil og vandfaldsbaseret projektledelse

Agile- og vandfaldsmetoderne har forskellige styrker og svagheder. Agile lægger vægt på fleksibilitet, tilpasningsevne og hastighed, mens Waterfall lægger vægt på struktur, forudsigelighed og kontrol. Her er nogle af de vigtigste forskelle mellem de to metoder:

 1. Tilgang: Agile er en iterativ og inkrementel tilgang, mens Waterfall er en lineær og sekventiel tilgang.
 2. Proces: Agile lægger vægt på samarbejde og kommunikation, mens vandfald lægger vægt på dokumentation og godkendelse.
 3. Fordele og ulemper: Agile er mere fleksibel og tilpasningsdygtig, men den kan være mindre forudsigelig og mere udfordrende at styre. Vandfald er mere struktureret og forudsigeligt, men det kan være mindre fleksibelt og mindre lydhørt over for forandringer.

Faktorer, du skal overveje, når du vælger Agile eller Waterfall til dit IT-projekt

At vælge den rigtige metode til dit it-projekt afhænger af forskellige faktorer. Her er nogle af de vigtigste faktorer, du skal overveje:

Projektets omfang: Omfanget af dit it-projekt afgør, om Agile eller Waterfall er den bedste tilgang. Agile er velegnet til projekter med et begrænset omfang og fleksible krav. Vandfald er velegnet til projekter med et veldefineret omfang og faste krav.

Tidslinje: Tidslinjen for dit IT-projekt afgør, om Agile eller Waterfall er den bedste tilgang. Agile er velegnet til projekter med korte tidslinjer, der kræver hurtig levering. Vandfald er velegnet til projekter med længere tidsfrister, der kræver en mere struktureret tilgang.

Teamets størrelse: Størrelsen på dit softwareudviklingsteam afgør, om Agile eller Waterfall er den bedste tilgang. Agile er velegnet til små og mellemstore teams, mens Waterfall er velegnet til større teams.

Inddragelse af interessenter: Inddragelsen af interessenter i dit IT-projekt afgør, om Agile eller Waterfall er den bedste tilgang. Agile er velegnet til projekter, der kræver hyppig kommunikation og samarbejde med interessenter. Vandfald er velegnet til projekter, hvor interessenterne er mindre involveret i udviklingsprocessen.

Projektets kompleksitet: Kompleksiteten i dit softwareudviklingsprojekt afgør, om Agile eller Waterfall er den bedste tilgang. Agile er velegnet til projekter, der kræver fleksibilitet og tilpasningsevne for at kunne håndtere kompleksitet. Vandfald er velegnet til projekter, der kræver en mere struktureret tilgang til at håndtere kompleksitet.

Konklusion

Agile og Waterfall projektstyringsmetoder er to populære muligheder for IT-projektstyring. Agile lægger vægt på fleksibilitet, tilpasningsevne og hastighed, mens Waterfall lægger vægt på struktur, forudsigelighed og kontrol. Valget af den rigtige metode til dit it-projekt afhænger af forskellige faktorer, f.eks. projektets omfang, tidslinje, teamstørrelse, involvering af interessenter og projektets kompleksitet.

Kontakt Philip Scott Lind

Philip er altid åben for at diskutere dine specifikke behov. Han kan hurtigt give dig et præcist billede af den løsning, vi kan levere for at opfylde dit behov.

Tilfredse kunder

Tilfredse-kunder-1-277x300.png

“Vores behov var meget specifikt, og vi forventede, det ville blive svært at løse. Få dage efter vi kontaktede Right People fik vi leveret en topkonsulent til en fornuftig timepris. Det har fungeret perfekt.”

Tue Ansvig, Head of Department, eBay

Logo Right People Group
Logo Right People Group