Logo Right People Group
Logo Right People Group

.NET Core vs. .NET Framework: Hvilken passer best for din virksomhet?

Valg mellom . NET Core og .NET Framework er en avgjørende beslutning for virksomheten din. . 

Begge disse plattformene har sine egne styrker og svakheter. Valget mellom dem kan ha stor betydning for hvor smidig programvareprosjektene dine blir og for virksomhetens suksess.

I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellene mellom .NET Core og .NET Framework for å hjelpe deg med å ta det beste valget for din virksomhet.

De viktigste forskjellene i korthet:

 1. Funksjoner på tvers av plattformer: .NET Core skiller seg ut fordi det er et rammeverk for flere plattformer. I motsetning til .NET Framework, som hovedsakelig er beregnet på Windows, er .NET Core allsidig og kan kjøres på ulike operativsystemer. Dette er verdifullt hvis virksomheten din er rettet mot flere plattformer, noe som gjør det perfekt for utvikling av applikasjoner og webtjenester på tvers av plattformer.
 2. Ytelse: Generelt gir .NET Core høyere ytelse enn .NET Framework. Hvis bedriftens behov krever en robust applikasjon med høy ytelse, kan .NET Core være det beste alternativet.
 3. Støtte for biblioteker og språk: Mens .NET Framework har et mer omfattende bibliotek, tar .NET Core raskt innpå. Utviklere foretrekker å jobbe med .NET Core for nyere applikasjoner som bruker moderne biblioteker for maskinlæring, cloud computing og mer.
 4. Sikkerhetsfunksjoner: I .NET Framework brukes en funksjon som kalles code access security, som ikke finnes i .NET Core. For bedrifter som har eksisterende .NET Framework-applikasjoner, kan overgangen kreve noen justeringer i sikkerhetsimplementeringen.
 5. Alternativer for brukergrensesnitt: For skrivebordsapplikasjoner har .NET Framework teknologier som Windows Forms og Windows Universal Apps. Disse er mer Windows-spesifikke API-er og egner seg kanskje ikke for utvikling på tvers av plattformer.
 6. Utviklingsverktøy: Både .NET Core og .NET Framework integreres godt med Visual Studio, det populære integrerte utviklingsmiljøet fra Microsoft. Men .NET Core har den ekstra fordelen at det finnes et kommandolinjegrensesnitt for utviklere som foretrekker denne tilnærmingen.

En nærmere titt på .NET Core og .NET Framework

Vi har gått gjennom de viktigste forskjellene mellom .NET Core og .NET Framework. Nå skal vi se nærmere på de to rammeverkene.

Først skal vi se nærmere på .NET Core, inkludert komponenter, fordeler og ulemper, og når det passer best for prosjektene dine.

Deretter fokuserer vi på .NET Framework, der vi ser nærmere på de ulike funksjonene og scenariene der det kommer til sin rett.

Hva er .NET Core?

.NET Core er et plattformuavhengig rammeverk som er nyere og designet for å kjøre på flere plattformer som Windows, macOS og Linux. 

Microsoft har lagt ned mye arbeid i .NET Core, og det er i ferd med å bli det beste valget for å lage moderne apper. Dette gjelder spesielt hvis virksomheten din ønsker apper som fungerer på ulike systemer og kjører veldig raskt..

Noen vil kanskje spørre: Er .NET Core i ferd med å erstatte .NET Framework helt og holdent?

Mens .NET Core blir stadig mer populært, er det viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis erstatter .NET Framework fullstendig. Begge rammeverkene vil fortsette å eksistere side om side, med hver sine styrker og bruksområder.

Komponenter i .NET Core

Før vi går nærmere inn på detaljene, gir vi en rask oversikt.

En forståelse av komponentene i .NET Core kan gjøre beslutningsprosessen mye enklere.

Ved å vite hva hver enkelt komponent gjør, får du en bedre forståelse av hvor fleksibel, effektiv eller komplisert utviklingen kan bli. Her er en oversikt.

 1. Runtime: Dette er motoren som sørger for at applikasjonen din kjører effektivt på tvers av ulike plattformer som Windows, macOS og Linux.
 2. SDK (Software Development Kit): Denne verktøykassen inneholder alt du trenger for å utvikle .NET Core-applikasjoner. Det er spesielt nyttig for dem som velger andre miljøer enn Visual Studio.
 3. ASP.NET Core: Denne komponenten brukes til å bygge webapplikasjoner og -tjenester. Den er optimalisert for moderne webapplikasjoner, inkludert mobilapper.
 4. Entity Framework Core: Denne komponenten forenkler samspillet mellom applikasjonen og databasene. Den fungerer som en tolk for datatilgang.
 5. Biblioteker: Dette er samlinger av forhåndskodede funksjoner som forenkler komplekse oppgaver, alt fra tekstmanipulering til nettverkstilkobling.
 6. NuGet-pakker: Dette er ferdigpakkede moduler som bidrar til å øke hastigheten på utviklingsprosessen ved å tilby ferdige funksjonaliteter.

Fordeler og ulemper ved .NET Core

Det er viktig å forstå de spesifikke egenskapene til .NET Core for å kunne ta et informert valg for virksomheten din.

La oss se nærmere på hva denne teknologien kan tilby.

Fordeler ved .NET Core

 1. Støtte på tvers av plattformer: .NET Core utmerker seg ved å kjøre på flere plattformer, inkludert Windows, macOS og Linux. Denne fleksibiliteten er flott hvis du ønsker at forretningsapplikasjonen din skal fungere på tvers av ulike operativsystemer (se den oppdaterte listen over operativsystemer som støttes).
 2. Høy ytelse: Hvis hastighet er en prioritet, overgår .NET Core .NET Framework. Den er optimalisert for moderne databehandlingsbehov og kan enkelt håndtere databehandlingsoppgaver med høy ytelse.
 3. Fremtidsfokusert: Microsoft investerer tungt i .NET Core. Dette betyr at du sannsynligvis vil se hyppigere oppdateringer og nye funksjoner, slik at du kan holde teknologibunken din oppdatert..
 4. Åpen kildekode: .NET Core har åpen kildekode, noe som fremmer samarbeid og gjør det mulig for utviklere å bidra til utviklingen.
 5. Kommandolinjegrensesnitt: Utviklere har muligheten til å bruke kommandolinjen for oppgaver, noe som gjør det enklere å automatisere og integrere med andre verktøy.
 6. Modulær arkitektur: .NET Core bruker NuGet-pakker for biblioteker, noe som gjør det enklere å administrere prosjektavhengigheter og holde applikasjonen lett.

Ulemper ved .NET Core

 • Begrensede biblioteker og tredjepartsverktøy: Selv om .NET Core er i ferd med å ta igjen forspranget, har ikke .NET Core et like omfattende sett med biblioteker og verktøy som .NET Framework.
 • Mindre støtte fra fellesskapet: På grunn av at .NET Core er relativt nytt, har ikke .NET Core et like sterkt miljø eller like mange tilgjengelige veiledninger som .NET Framework.

Ingen støtte for webskjemaer: Hvis de eksisterende applikasjonene dine er avhengige av webskjemaer, må du se deg om etter alternativer eller holde deg til .NET Framework.

Når du bør bruke .NET Core

Valget av .NET Core er som regel avhengig av noen få spesifikke scenarier.

Å vite når du bør bruke dette rammeverket kan gi deg et stort forsprang i planleggingsprosessen.

Her er noen situasjoner der .NET Core kan passe godt:

 • Behov på tvers av plattformer: Hvis du bygger en applikasjon som skal kjøres på Windows, macOS og Linux, er .NET Core utviklet for å håndtere dette sømløst.
 • Krav til høy ytelse: For virksomheter der applikasjonsytelse er en prioritet, som for eksempel dataanalyse i sanntid eller store nettjenester, gir .NET Core den hastigheten og effektiviteten du trenger.
 • Fremtidssikring: Hvis du ønsker å holde teknologibunken din moderne og forventer å dra nytte av fremtidige Microsoft-oppdateringer, er .NET Core et klokt valg med tanke på utviklingen.
 • Mikrotjenestearkitektur: .NET Cores modulære arkitektur gjør den til et utmerket alternativ for mikrotjenester, der du bygger opp en applikasjon av små, uavhengige moduler.
 • Containere og cloud-first-tilnærming: Hvis du bygger skybaserte applikasjoner eller bruker containere for distribusjon, er .NET Core optimalisert for disse miljøene.

Så hvis prosjektet ditt har noen av disse behovene, kan .NET Core være det riktige valget for deg.

Når du ikke skal bruke .NET Core

Selv om .NET Core har mange fordeler, finnes det situasjoner der det kanskje ikke er det beste valget for din virksomhet. Det er viktig å forstå når du ikke bør bruke .NET Core for å kunne ta informerte beslutninger om prosjektene dine. Her er noen scenarier der du bør vurdere andre alternativer:

 1. Windows-spesifikke applikasjoner: Hvis virksomheten din er svært avhengig av Windows-spesifikke funksjoner eller teknologier, for eksempel Windows Forms, kan .NET Framework være et mer kompatibelt valg.
 2. Toleranse for lav ytelse: For applikasjoner der ekstremt høy ytelse ikke er det viktigste, og du prioriterer andre aspekter, kan ytelsen til .NET Framework være tilstrekkelig..
 3. Begrenset behov for kompatibilitet på tvers av plattformer: Hvis applikasjonen primært er rettet mot Windows-plattformen og ikke krever støtte for macOS eller Linux, kan .NET Framework være et praktisk valg.
 4. Dyp integrasjon med eksisterende .NET Framework-systemer: Hvis virksomheten allerede har gjort betydelige investeringer i .NET Framework-baserte applikasjoner, og en overgang til .NET Core vil være utfordrende eller kostbar, kan det være fornuftig å beholde .NET Framework for trinnvise oppdateringer eller utvidelser.
 5. Avhengighet av Windows Communication Foundation (WCF): Hvis prosjektet ditt er avhengig av de spesifikke funksjonene som WCF tilbyr for å bygge tjenesteorienterte applikasjoner, gir .NET Framework omfattende støtte for dette.
 6. Windows-sentrisk infrastruktur: Hvis hele infrastrukturen og økosystemet er Windows-sentrisk, og du ikke har umiddelbare planer om å utvide til andre plattformer, kan .NET Framework passe godt inn i det eksisterende oppsettet.
 7. Begrenset involvering i åpen kildekode: Hvis virksomheten din ikke prioriterer utvikling av åpen kildekode og foretrekker å jobbe innenfor et lukket økosystem, er det ikke sikkert at .NET Framework er proprietært.

I disse tilfellene kan en nøye vurdering av prosjektets krav og fordelene med .NET Framework eller andre rammeverk hjelpe deg med å ta det riktige valget for bedriftens behov.

Hva er .NET Framework?

.NET Framework har eksistert siden tidlig på 2000-tallet og er et rammeverk for programvareutvikling fra Microsoft. .

Det inneholder et stort klassebibliotek og tilbyr støtte for ulike programmeringsspråk som C#, F# og Visual Basic..

Komponenter i .NET Framework

Disse er byggesteinene i alle applikasjoner du utvikler, og påvirker alt fra ytelse til brukergrensesnitt. 

La oss se nærmere på hva hver enkelt komponent gjør, og hvorfor den er viktig for virksomheten din.

 1. Common Language Runtime (CLR): CLR fungerer som eksekveringsmotor for applikasjoner, og håndterer viktige oppgaver som minnehåndtering og sikkerhet på Windows-plattformer.
 2. Klassebibliotek: Denne omfattende verktøykassen tilbyr ulike funksjoner for oppgaver som filhåndtering, datahåndtering og design av brukergrensesnitt.
 3. Windows Forms: Denne komponenten brukes til å bygge skrivebordsapplikasjoner for Windows og Windows Mobile, og tilbyr en rekke kontroller for utvikling av grafiske brukergrensesnitt (GUI)..
 4. ASP.NET: ASP.NET er et modent og robust rammeverk for webutvikling som brukes til å bygge webapplikasjoner og -tjenester.
 5. Windows Presentation Foundation (WPF): Dette er et grafisk delsystem for gjengivelse av brukergrensesnitt i Windows-baserte applikasjoner.
 6. Entity Framework: Denne komponenten hjelper deg med å håndtere databaseinteraksjoner og fungerer som en bro mellom applikasjonen og datalagringen.
 7. Windows Communication Foundation (WCF): Denne komponenten brukes til å bygge tjenesteorienterte applikasjoner som må kommunisere på tvers av ulike plattformer og teknologier.

Fordeler og ulemper ved .NET Framework

.NET-plattformen har sine egne styrker og svakheter som kan påvirke valget ditt. 

La oss se nærmere på hva denne modne og godt støttede plattformen kan tilby.

Fordeler med .NET-rammeverket

 1. Moden og robust: .NET Framework har eksistert lenge. Det er en stabil og velprøvd plattform, noe som gjør det til et trygt valg for bedrifter.
 2. Utstrakt bibliotekstøtte: .NET Framework har et rikt utvalg av biblioteker og tredjepartsbiblioteker. Dette kan gjøre utviklingen raskere og redusere kostnadene.
 3. Sterk støtte fra fellesskapet: Det finnes et stort fellesskap av .NET-utviklere, noe som betyr mer støtte, opplæringsprogrammer og tredjepartsverktøy.
 4. Integrerte teknologier: .NET Framework har innebygd støtte for Windows-spesifikke teknologier, som Windows Forms og Windows Communication Foundation, noe som forenkler utviklingen for disse plattformene.

Ulemper ved .NET Framework

 • Kun for Windows: .NET Framework er begrenset til Windows, noe som kan være en betydelig begrensning hvis du ønsker å utvide til macOS eller Linux.
 • Lav ytelse: Til tross for at .NET Framework er kapabelt, er det ikke like ytelsesoptimalisert som .NET Core.

Usikker fremtid: Microsoft ser ut til å fokusere mer på .NET Core for fremtidig utvikling, noe som kan bety færre oppdateringer av .NET Framework.

Når du skal bruke .NET Framework

Å velge riktig rammeverk er en beslutning som kan være avgjørende for prosjektets suksess.

Ved å forstå når .NET Framework er det beste alternativet, kan du ta et klokt valg.

Her er noen eksempler på når .NET Framework kan være en fordel:

 • Windows-sentriske applikasjoner: Hvis virksomheten din i stor grad baserer seg på Windows-spesifikke funksjoner eller teknologier som Windows Forms, er .NET Framework veien å gå.
 • Løsninger på bedriftsnivå: For store applikasjoner med komplekse behov er .NET Framework en sterk kandidat på grunn av sine modne funksjoner og omfattende bibliotekstøtte.
 • Sterk samfunnsstøtte: Hvis du ser for deg at du trenger mange innspill fra fellesskapet, eller planlegger å bruke mange tredjepartsverktøy, kan det sterke fellesskapet rundt .NET Framework være en stor fordel.
 • Legacy-systemer: For bedrifter som allerede har investert i .NET-applikasjoner, er det ofte mer praktisk å holde seg til .NET for trinnvise oppdateringer eller utvidelser.
 • Nettjenester med WCF: Hvis du har behov for å opprette en tjenesteorientert arkitektur (SOA), tilbyr Windows Communication Foundation (WCF)-komponenten i .NET Framework robuste funksjoner.

Derfor bør du ta hensyn til disse scenariene når du vurderer .NET Framework for prosjektet ditt. Rammeverket egner seg spesielt godt hvis du har disse behovene.

Når du ikke bør bruke .NET Framework

Selv om .NET Framework har sine sterke sider, finnes det situasjoner der det kanskje ikke er det beste valget for din virksomhet. Det er viktig å forstå når du ikke bør bruke .NET Framework for å kunne ta veloverveide beslutninger for prosjektene dine. Her er noen situasjoner der det kan være lurt å utforske alternative alternativer:

 1. Krav på tvers av plattformer: Hvis virksomheten din har behov for applikasjoner som kjører på flere operativsystemer, kan det være en begrensning at .NET Framework er Windows-sentrert. I slike tilfeller bør du vurdere .NET Core, som utmerker seg med kompatibilitet på tvers av plattformer.
 2. Ytelseskrevende applikasjoner: For applikasjoner med høye ytelseskrav, for eksempel databehandling i sanntid eller ressurskrevende beregninger, kan .NET Cores overlegne ytelse være bedre egnet.
 3. Fremtidssikring: Hvis du ser for deg at du må tilpasse deg fremtidige teknologiske fremskritt og plattformskifter, kan .NET Cores fremtidsrettede tilnærming og hyppige oppdateringer være bedre tilpasset dine mål.
 4. Mikrotjenester og containerisering: I en mikrotjenestearkitektur eller containerbaserte distribusjoner gjør .NET Cores modulære arkitektur og lave vekt et mer effektivt valg for bygging og skalering av mikrotjenester.
 5. Utvikling med åpen kildekode: Hvis virksomheten din verdsetter utvikling og samarbeid med åpen kildekode, oppmuntrer .NET Cores åpne kildekode til engasjement og bidrag fra fellesskapet.
 6. Nyutvikling: For nye prosjekter som ikke er avhengige av eksisterende .NET Framework-komponenter eller -teknologier, kan det å starte med .NET Core gi et mer moderne og fleksibelt grunnlag.
 7. Nettjenester uten WCF: Hvis du bygger nettjenester, men ikke har behov for de spesifikke funksjonene som Windows Communication Foundation (WCF) tilbyr, kan .NET Core-rammeverket ASP.NET Core være et lettere og mer effektivt alternativ..

I slike situasjoner kan en nøye evaluering av prosjektets krav og en vurdering av fordelene med .NET Core eller andre rammeverk føre til et valg som passer bedre for bedriftens behov.

Hvilken bør du bruke?

Hvis du skal starte et nytt prosjekt og trenger en moderne løsning med høy ytelse som fungerer på tvers av flere operativsystemer, er .NET Core veien å gå. Det er i ferd med å bli den foretrukne løsningen for nye webapplikasjoner og -tjenester..

Men hvis virksomheten din allerede er avhengig av eksisterende .NET Framework-teknologier og du ikke har noen umiddelbare planer om å utvide til andre plattformer, er det fornuftig å holde seg til .NET Framework..

Vurderer du en frilans .NET-konsulent?

Hos Right People Group kan vi sette deg i kontakt med erfarne frilans .NET Core-konsulenter og frilans .NET Framework-konsulenter. Ved å samarbeide med en konsulent kan du få tilpasset veiledning, unngå vanlige fallgruver og sikre at programvareutviklingen er på rett spor.

Hvis du er interessert i å utforske dette alternativet nærmere, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å finne den perfekte konsulenten som passer til dine spesifikke prosjektbehov.

Sluttord

For å oppsummere: Begge plattformene har sine fordeler. Valget mellom .NET Core og .NET Framework avhenger i stor grad av virksomhetens krav, målplattformer og ytelsesbehov. Uansett, hvis du forstår disse aspektene, sikrer du at du tar en veloverveid avgjørelse som gir virksomheten din gode forutsetninger for å lykkes.

Kontakt Philip Scott Lind

Philip er alltid åpen for å diskutere dine spesifikke behov. Han kan raskt gi deg et nøyaktig bilde av hvilken løsning vi kan levere for å dekke dine behov.

Fornøyde kunder

Konsulent-kunder-277x300.webp

“Vi hadde behov for to konsulenter i et av våre prosjekter og Right People Group leverte raskt og effektivt kompetente konsulenter som matchet våre behov. Det var ekstra positivt at Right People Group ikke kun vektla kompetanse, men også fant to konsulenter som hadde arbeidet sammen på tidligere prosjekter.”

Jan Fredrik Edbo, Director, Creuna

Logo Right People Group
Logo Right People Group