Logo Right People Group
Logo Right People Group

Hva er et tigerteam, og bør bedriften din ha et?

Et tigerteam er et utvalgt teknisk team som får i oppgave å løse spesifikke, ofte kompliserte problemer. Konseptet, som har sin opprinnelse i militær- og romfartsindustrien, har bred anvendelse, fra IT og cybersikkerhet til produktutvikling og forretningsutvikling.

Verdien av et tigerteam ligger i dets evne til å bringe sammen uhemmet tekniske spesialister og tverrfaglige eksperter for å utvikle og implementere innovative løsninger.

Denne artikkelen tar for seg tigerteam-metoden, fordelene ved den, optimale implementeringsscenarier og viktige hensyn for bedrifter som vurderer å opprette et slikt team.

Forståelse av tigerteams

I bunn og grunn består et tigerteam av en fokusert gruppe tverrfaglige eksperter som samles for å løse presserende problemer. Disse teamene kjennetegnes av smidighet, ekspertise og evne til å arbeide under stort press. De opererer ofte med betydelig autonomi, noe som gjør det mulig for dem å utforske mulige løsninger uten de begrensningene som er typiske for standard organisasjonsprosesser.

Fordelene ved å ha et tigerteam

Å ha et tigerteam gir flere fordeler for en organisasjon som står overfor komplekse utfordringer. Tigerteams jobber med å løse problemer med en ekspertise og effektivitet som standardteam kanskje ikke har. Her ser vi nærmere på fordelene:

Ekspertise og fokus:

Tiger-teamene består av fageksperter og teammedlemmer som er valgt ut på grunn av sine spesifikke ferdigheter i forhold til den aktuelle oppgaven.

Dette betyr at teamet har en dyp forståelse av problemene de jobber med, noe som fører til mer effektive og innovative løsninger.

Det fokuserte arbeidet gjør det mulig å gå i dybden på problemet og sikre at alle aspekter blir vurdert og tatt hensyn til.

Hastighet:

Disse teamene er dedikert til ett enkelt prosjekt eller problem om gangen, slik at de kan jobbe uten distraksjoner.

Dette fokuset bidrar til å redusere tiden det tar fra et problem er identifisert til en løsning er implementert.

Evnen til å jobbe raskt er spesielt viktig i situasjoner der tiden er avgjørende, for eksempel når det gjelder å løse sikkerhetshull eller markedsføre et produkt.

Nye perspektiver:

Et tigerteam består av eksperter fra ulike deler av organisasjonen, alle med unike synspunkter og erfaringer.

Dette mangfoldet kan føre til at man oppdager problemer som kanskje ikke er åpenbare for dem som er for tett på prosjektet eller problemet.

Det betyr også at teamet kan komme opp med kreative løsninger som kanskje ikke har blitt vurdert tidligere.

Tilpasningsevne:

Tiger-team er kjent for sin evne til å tilpasse seg endringer raskt. Enten det dreier seg om endringer i prosjektets omfang, ny informasjon eller uventede utfordringer, kan de snu seg rundt etter behov.

Denne fleksibiliteten er avgjørende for prosjekter som er komplekse eller har bevegelige deler, og sikrer at teamet fortsatt kan nå sine mål selv om forholdene endrer seg.

Når du skal sette inn et tigerteam

Å sette inn et tigerteam er den rette tilnærmingen for spesifikke scenarier der det er behov for spesialisert kunnskap eller ferdigheter. Disse inkluderer:

 • Komplekse tekniske utfordringer: Når et prosjekt støter på en teknisk hindring som det nåværende teamet ikke kan overvinne, kan et tigerteam bidra med den fokuserte ekspertisen som kreves.
 • Sikkerhetsproblemer: Ved brudd på den fysiske sikkerheten eller informasjonssikkerheten kan et tigerteam identifisere årsaken, begrense skaden og forbedre fremtidige sikkerhetstiltak.
 • Hindringer i produktutviklingen: Tiger-team kan håndtere uforutsette utfordringer i produktutviklingen og sørge for at prosjektene holder seg på sporet.
 • Operasjonell ineffektivitet: For å forbedre operasjonell effektivitet kan tigerteamene analysere eksisterende prosesser, finne ineffektivitet og anbefale optimaliseringer.

Sammensetning av et tigerteam: Viktige hensyn å ta

Dannelsen av et tigerteam krever strategisk planlegging. Viktige faktorer er blant annet:

 1. Klar målsetting: Definer teamets mål på en spesifikk måte for å sikre en fokusert innsats.
 2. Sammensetning av teamet: Velg tigerteamets medlemmer ut fra deres ekspertise, problemløsningsevner og samarbeidsevner. En effektiv teamstruktur drar nytte av et mangfold av ferdigheter og perspektiver.
 3. Støtte og ressurser: Gi tigerteamet de nødvendige ressursene, tilgang til viktig informasjon og organisatorisk støtte som gjør det lettere å lykkes.
 4. Myndiggjøring: Selvstendighet og autoritet er avgjørende for at tigerteamet skal kunne ta beslutninger og implementere løsninger på en effektiv måte.
 5. Kommunikasjon: Oppretthold åpne kommunikasjonslinjer mellom tigerteamet og den øvrige organisasjonen for å sikre samsvar og legge til rette for at teamets løsninger blir tatt i bruk.

Typisk struktur/sammensetning av et tigerteam

Et tigerteams struktur er utformet for å maksimere effektiviteten, kreativiteten og evnen til problemløsning. Et tigerteam består vanligvis av følgende:

 • Projektleder: Koordinerer teamets arbeid, sørger for at det er i tråd med prosjektets mål og fungerer som bindeledd til resten av organisasjonen.
 • Tekniske eksperter: Spesialister på områder som er relevante for prosjektet, for eksempel programvareutvikling, cybersikkerhet, ingeniørarbeid eller dataanalyse.
 • Forretningsanalytikere: Gir innsikt i de forretningsmessige implikasjonene av tekniske løsninger og sikrer at prosjektet er i tråd med strategiske forretningsmål.
 • Kvalitetssikring Fagfolk: Sikrer at løsningene oppfyller kvalitetsstandarder og fungerer som forutsatt.
 • User experience designers: Tilbyr innsikt i hvordan løsningene vil bli mottatt av sluttbrukerne, noe som sikrer brukervennlighet og tilfredshet.
 • Subject matter experts (SMEs): Tilbyr inngående kunnskap på spesifikke områder som er avgjørende for prosjektets suksess.

Denne tverrfaglige sammensetningen gjør det mulig for tigerteamet å angripe problemer fra flere perspektiver, noe som sikrer helhetlige løsninger. Teamets størrelse og spesifikke roller kan variere avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet.

Kan du outsource roller i et tigerteam?

Outsourcing av roller i et tigerteam er mulig og kan være fordelaktig under visse forhold. Det er imidlertid viktig å veie fordelene opp mot potensielle utfordringer for å sikre at teamet forblir effektivt. Her er de viktigste vurderingene:

 • Tilgjengelighet av ekspertise: Outsourcing er nyttig når spesifikk ekspertise ikke er tilgjengelig internt. Når det gjelder spesialiserte ferdigheter eller kunnskaper, for eksempel avansert cybersikkerhet, kan eksterne eksperter fylle gapet.
 • Kostnad og effektivitet: Det kan være mer kostnadseffektivt å leie inn en ekstern konsulent for spesialiserte, kortsiktige behov enn å ansette en spesialist på fulltid.

Utfordringer ved outsourcing

Outsourcing av roller innebærer utfordringer som må håndteres med omhu:

 • Integrasjon og kommunikasjon: Et vellykket tigerteam er avhengig av et tett samarbeid. Outsourcede medlemmer kan ha behov for ekstra støtte for å bli integrert i teamets dynamikk.
 • Konfidensialitet og sikkerhet: Prosjekter som involverer sensitiv informasjon, krever at eksterne teammedlemmer overholder strenge sikkerhetsprotokoller og konfidensialitetsavtaler.
 • Fleksibilitet vs. kontroll: Selv om outsourcing gir fleksibilitet til å tilpasse seg prosjektets behov, er det avgjørende å beholde kontrollen over prosjektets retning og sikre at de outsourcede medlemmene er i tråd med teamets mål.

Bør bedriften din ha et tigerteam?

Hvorvidt du bør opprette et tigerteam, avhenger av hvilke utfordringer bedriften din står overfor, tilgangen på intern ekspertise og kapasiteten til å støtte et slikt team.

Hvis organisasjonen din står overfor komplekse problemer som krever spesialisert kunnskap og rask respons, kan et tigerteam være akkurat det du trenger.

Det er imidlertid viktig å ta hensyn til ressursene og engasjementet som kreves for å støtte et tigerteam på en effektiv måte.

Leter du etter eksperter til tigerteamet ditt?

Det er viktig å finne de rette ekspertene til tigerteamet for å håndtere komplekse utfordringer på en effektiv måte. De ideelle teammedlemmene har en blanding av dyp teknisk kunnskap og evnen til å tenke strategisk for å tilpasse løsningene til prosjektets mål.

Dette søket fokuserer på å finne personer med spesialiserte ferdigheter som også kan samarbeide godt med andre for å skape og ta i bruk nye løsninger.

Right People Group har spesialisert seg på å sette bedrifter i kontakt med IT-konsulenter, inkludert fagpersoner som er eksperter på de spesifikke feltene som tigerteamet ditt trenger. Vår utvelgelsesprosess er utformet for å sikre at du får tak i eksperter som har den perfekte kombinasjonen av teknisk dyktighet og strategisk tenkning som er nødvendig for at prosjektet ditt skal lykkes.

Når du velger oss, får du følgende fordeler:

 • Snabb matching: Vi identifiserer raskt de beste ekspertene til tigerteamet ditt, noe som sparer deg for verdifull tid.
 • Tilgang til kvalifiserte eksperter: Få kontakt med fagpersoner som har dokumentert erfaring på sine respektive områder og som har bidratt til vellykkede prosjekter.
 • En personlig tilnærming: Vi erkjenner at hvert prosjekt har sine unike utfordringer og krav. Vi finner eksperter som forstår dine spesifikke behov og kan utvikle skreddersydde løsninger.

Kontakt oss i dag for å finne ekspertene tigerteamet ditt trenger for å løse prosjektets utfordringer med sin ekspertise og personlige service.

Konklusjon

Tigerteams representerer en strategisk retning for bedrifter som står overfor spesifikke, kritiske utfordringer. Ved å sette sammen et tverrfaglig team av eksperter som fokuserer på et bestemt problem, kan disse teamene bidra til innovasjon, effektivitet og problemløsning. Å sette sammen et tigerteam krever imidlertid en klar forståelse av det kritiske problemet, målene som skal nås, og de tilgjengelige ressursene. Omhyggelig planlegging og gjennomføring kan gjøre et tigerteam til en kraftfull ressurs når det gjelder å navigere i komplekse problemstillinger og nå strategiske mål, noe som gjør denne tilnærmingen verdt å vurdere for virksomheter som står overfor store utfordringer.

Kontakt Philip Scott Lind

Philip er alltid åpen for å diskutere dine spesifikke behov. Han kan raskt gi deg et nøyaktig bilde av hvilken løsning vi kan levere for å dekke dine behov.

Fornøyde kunder

Konsulent-kunder-277x300.webp

“Vi hadde behov for to konsulenter i et av våre prosjekter og Right People Group leverte raskt og effektivt kompetente konsulenter som matchet våre behov. Det var ekstra positivt at Right People Group ikke kun vektla kompetanse, men også fant to konsulenter som hadde arbeidet sammen på tidligere prosjekter.”

Jan Fredrik Edbo, Director, Creuna

Logo Right People Group
Logo Right People Group