TEMPORÄRT ARBETE I DANMARK FÖRKLARAT FÖR UTLÄNDSKA KONSULTER

Det är inte alltid lätt att förstå skatte- och efterlevnadseffekterna när man arbetar som utländsk konsult i Danmark. Vi har därför frågat GTS Nordic som sedan 1999 hjälpt en rad internationella konsulter att bedriva verksamhet i Danmark, Sverige och Norge för att ge en översikt över ämnet. Följande kommer de ge dig de generella riktlinjer när du tillfälligt arbetar i Danmark. Dessa är endast riktlinjer. Individuell rådgivning ska alltid ges innan ett beslut fattas.

Vilka skattskyldigheter har du som utländsk konsult?

När du arbetar i Danmark måste du betala en personlig inkomstskatt från dag 1 som är en allmän regel. 180-dagarsregeln om beskattning avskaffades av de danska myndigheterna år 2012 – bättre känd som regler för internationell anställning av arbetskraft (på danska: Arbejdsudleje-reglerne).

Utländska konsulter är vanligtvis beskattningsbara från dag 1 om:

 • Företaget/Slutkunden bedömer kvalifikationerna hos den enskilda konsulten
 • Företaget/Slutkunden ger dagliga instruktioner
 • Företaget/Slutkunden har permanenta anställda som arbetar med liknande projekt och arbetsuppgifter
 • Företaget/Slutkunden kan avsluta arbetet med konsulten
 • Konsulten arbetar i företagets/slutkundens lokaler
 • Konsulten använder företagets/slutkundens utrustning
 • Konsulten betalas per timme/dag
 • Konsulten erhåller lön från en icke-dansk enhet (eget företag, konsultföretag eller byrå)

Undantag:

 • Deltagande i möten, workshops eller träningssessioner. (Inga objekta regler om varaktighet – men sunt förnuft bör tillämpas)
 • Ett fast projekt med ett definerat värde
 • Externt företag placerar anställda, konsulter etc. efter behov, finansiell risk för projektet ligger inte hos det danska företaget
 • Ingen daglig involvering från det danska företaget
 • Betalningen från de danska företaget är inte beroende av konsultens faktiska arbetstimmar
 • Arbetet utförs utanför Danmark
Skriv upp dig för nya uppdrag

Hur kommer du beskattas i Danmark?

Generellt är det danska skattningssystemet progressivt, vilket innebär att ju mer du tjänar, ju högre procentandel betalar du i inkomstskatt – upp till 52%. Men beroende på dina privata omständigheter, som arbetshistoria och arbetsförhållanden i Danmark, kan det finnas andra skattelösningar som kan användas. Till exempel:

Uthyrning av arbetskraft: Skattesystemet för arbetskraftsuthyrning är en separat dansk skatteförpliktelse. Anställda som är anställs av ett danskt företag inom ramen för ”Uthyrning av arbetskraft”-ordningen beskattas enligt en enhetstaxa på 35,6% av bruttolönen. Inga avdrag är tillåtna.

Om din vistelse i Danmark förväntas överstiga sex månader i följd eller 183 dagar inom en 12-månadersperiod är det följaktligen inte möjligt att använda skattesystemet ”Uthyrning av arbetskraft”.

Utländsk arbetstagarskatt: Höglönade anställda i danska företag kan få gynnsamma villkor, inklusive en betydligt lägre skattesats om de rekryteras utomlands. En uppsättning specifika villkor måste emellertid uppnås om du vill utnyttja denna utländska arbetstagarskatt.

Utländsk arbetskatt innebär att din löneinkomst beskattas till en fast skattesats på 32,84%. Enligt detta skattesystem finns inga avdrag.

För att ansöka om utländsk arbetskatt behöver följande tre villkor uppfyllas:

 • Minsta bruttolön. Lönen beräknas före arbetsgivaravgift och ska vara minst 66 7000 DKK varje månad (2019) i genomsnitt under ett kalenderår. Lönevillkoren justeras normalt varje 1 januari.
 • En dansk arbetsgivare. Du behöver vara anställd hos ett danskt företag som har huvudansvaret.
 • Ha ett anställningsavtal med en danskregistrerad enhet
 • Beskattning – Ingen skatteplikt i Danmark i 10 år innan skattelösningen godtas

 

EU-medborgare som arbetar i Danmark – ett exempel:

Till följd av fri rörelsen av arbetskraft inom EU-länderna behöver inga speciella krav uppfyllas för att få EU-arbetscertifikat i Danmark. Lokal registrering med relevanta myndigheter för social trygghet och skatt är dock nödvändigt.

Konsulten Peter från Tyskland hittar en intressant ledig tjänst hos en dansk slutkund genom Right People Group och ansöker till uppdraget. Han får uppdraget och hamnar på ett 6 månaders uppdrag och jobbar heltid i Danmark. Det har överenskommits att konsulten Peter får betalt per timme/dag och hans kvalifikationer har godkänts av slutkunden. Konsulten Peter kommer att arbeta under villkor som överenskommits med Right People Group och slutkunden på plats i Danmark.

Den tyska konsulten Peter måste nu betala dansk skatt från dag 1 – enligt internationella bestämmelser om uthyrningen av arbetskraft. Om han behåller alla sina intressen i hans hemland (t.ex. hemvist, familj, ekonomiska intressen osv.), men bara arbetar i Danmark kommer han endast att vara begränsad skatteskyldig i Danmark.

Icke-EU-medborgare som arbetar i Danmark – ett exempel:

Om du är en icke-EU-medborgare måste du erhålla ett giltigt arbets- och uppehållstillstånd som visar att du har rätt att bo och arbeta i Danmark. Observera att lokal registrering hos behöriga myndigheter är obligatoriskt när arbets- och uppehållstillstånd godkänns. Vidare är det ett krav att öppna ett danskt bankkonto för att lagligt kunna erhålla betalning.

George är en kvalificerad IT-konsult och icke-EU-medborgare. Han hittar en intressant ledig tjänst hos en dansk slutkund genom Right People Group och ansöker till uppdraget. George får uppdraget och hamnar på ett 12 månaders uppdrag på heltid i Danmark. Att komma till Danmark utan ett giltigt arbetstillstånd kan leda till påföljder, böter och utvisning.

På samma sätt har de kommit överens om att den icke EU-medborgaren George betalas per timme/dag och hans kvalifikationer har godkänts av slutkunden. George kommer att arbeta enligt de villkor som avtalats med Right People Group och slutkund på plats i Danmark.

George måste nu betala danska skatter från dag 1 – enligt internationella bestämmelser om uthyrning av arbetskraft.

Konsulter beskattade i Danmark – ett exempel

Till skillnad från många andra europeiska länder är utländska konsulter skattskyldiga från dag 1 när de arbetar i Danmark för ett danskt företag. Därför behöver konsulten vara fast besluten att hitta den mest kompatibla och skatteeffektiva lösningen som uppfyller Danmarks strikta arbets- och skattelagstiftning.

Användningen av utländska konsulter från danska företag har ökat stadigt de senaste åren. Samtidigt har det medfört att danska skattemyndigheter också har ökat fokus på utländskas skatteplikt och skattebetalningar i Danmark. De danska slutkunderna har alltid det yttersta ansvaret när de anställer utländska konsulter via rekryterings- eller konsultbyråer. Om skatteöverenstämmelse inte är uppfylld kan detta leda till straff eller böter.

Utländska konsulten Adam kommer att beskattas i Danmark från dag 1 enligt bestämmelser av internationella uthyrning av arbetskraft och måste överväga vilken skattelösning som är mest fördelaktig:

 

Använda i aktieföretag:

Eftersom Adam kommer att erkännas som egenföretagare och har ett aktieföretag (som tekniskt sett är arbetsgivaren) som utför arbete på kort sikt i Danmark (6 månader), måste konsulten Adam rapportera information på varje tjänst som utförts i Danmark enligt dansk lag. Slutkunden eller rekryteringsbyrån måste därefter anmäla RUT-registret innan Adams arbete börjar i Danmark. Notifikationen måste göras senast vid starten av aktiviteterna.

Om konsulten Adams vistelse i Danmark förväntas överstiga 6 månader i följd eller 183 dagar inom en 12-månaders period är det inte möjligt att använda skattesystemet ”uthyrning av arbetskraft” på 35,6%. Då gäller normal dansk skatt från dag 1.

Alternativt är konsulten Adam ansvarig för dansk inkomstskatt: En person får full skatteskyldighet eller begränsad skatteskyldighet i Danmark. Personer som är bosatta i Danmark är fullt skatteskyldiga (Beskattningsbar på deras globala inkomster, såvida inte personer anses vara en skattskyldig invånare i ett annat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal). Den exakta skattesatsen beror på det individuella skattekortet, timme/dag och kontraktslängd.

Därför finns det en potentiell risk att myndigheterna kräver att ditt aktiebolag är fast etablerat.

OBS! Om konsul Adam är en icke-EU-medborgare måste arbets- och uppehållstillstånd erhållas innan han kan börja arbeta. Ansökan om arbets- och uppehållstillstånd kan ta upp till 30-40 dagar.

En anställdslösning

För att säkerställa en smidig, kompatibel och skatteeffektiv lösning har GTS Nordic utarbetat ETS-paketet som uppfyller Danmarks strikta arbets- och skattelagstiftnings och säkerställer enkel och framåthantering av konsult Adams uppdrag i Danmark. Paketet är huvudsakligen baserat på det danska skatteregleringssystemet §48E vilket innebär att Adam har en retention på cirka 64%-65% efter alla skatter, sociala kostnader och alla lönekostnader.

Att vara begränsad beskattningsbar och beskattad enligt ETS är det endast de danska arbetsinkomster som rapporteras i Danmark. Eftersom alla skatter avvecklas månadsvis måste ingen avkastning eller liknande lämnas in. Dokumentation av skatteregistrering och betalningar kan skickas till slutkunden som bevis på överrensstämmelse.

Eftersom GTS Nordic är Fast Track certifierad av danska immigrationsmyndigheterna kan de förhandla om arbetstillstånd och underlätta en snabb jobbstart. GTS Nordic hanterar hela processen från dokumentinsamlingen fram till ett giltigt arbets- och uppehållstillstånd. Vänligen observera att lokal registrering hos behöriga myndigheter är obligatoriska när arbets- och uppehållstillstånd har godkänts.

Läs mer: Skatteöverrensstämmelser vid arbete i Norden.

Medan detta blogginlägg täcker de allmänna skattereglerna i Danmark, som en oberoende konsult som arbetar i ett annat land än var ditt företag är registrerat, är det viktigt att du är medveten om skatteeffekterna. Läs mer om ämnet på GTS Nordics hemsida.

Letar du efter nya projekt i Europa?

Om du är en IT-konsult som letar efter nya uppdrag i Danmark eller ett annat europeiskt land kan du anmäla dig till uppdrag som matchar dina färdigheter och geografiska preferenser här på vår hemsida genom att klicka på knappen nedan.

Skriv upp dig för nya uppdrag