Andrelinje IT supporter

Kontakt Right People Group nå for dyktige andrelinje IT- supportere – du får:

Andrelinje – Avansert support

Hvis du har organisert virksomhetens IT-support i forskjellige nivåer, så vil andrelinje IT supportere sannsynligvis være dem som håndterer mer komplekse spørsmål som er utlevert fra førstelinje supporten.

Andrelinje er IT-supportere som har mer kunnskap og erfaring, og som arbeider med avanserte funksjoner og mulige produktfeil, og de er også spesialisert på bestemte områder. Etter å ha analysert problemet søker de etter kjente løsninger fra tidligere saker, og løser vanligvis problemet for så å rapportere tilbake til sluttbrukeren.

Erfarne selvstendige andrelinje IT supportere

En kvalifisert kandidat til stillingen som andrelinje IT supporter vil ha erfaring med feilsøking og analyse av tekniske problemer. I tillegg må andrelinje IT-konsulenter være gode på å prioritere enkelte saker etter det som skal gjøres, og det som kan gjøres på andrelinje.

Fortell oss mer om dine behov, og vi skal levere erfarne selvstendige konsulenter til andrelinje support umiddelbart.