Hva er PRINCE2, ITIL, PMP og IPMA?
Hva er PRINCE2, ITIL, PMP og IPMA? - På én time

Hva er PRINCE2, ITIL, PMP og IPMA?

Hva er PRINCE2, ITIL, PMP og IPMA? Introduksjon til forskjellige prosjektstyringsverktøy på én time

Hva skjuler seg bak betegnelser som Prince2, PMP og ITIL – begreper du trolig har kommet over ofte dersom du jobber i et forretningsmiljø. Det er bakgrunnen for denne sesjonen. IT-verden er spekket med forkortelser og sertifiseringer og det er noes om kundene ofte setter som krav når de skal leie inn eksterne konsulenter. Dette kan være hensiktsmessig i mange tilfeller, men mange av sertifiseringene er grovt kommersialisert og derfor Ganske enkle å oppnå. Det betyr desverre også at de ikke er noen god indicator på kompetanse.

Etter vår mening så overvurderer uerfarne konsulentkjøpere verdien av disse sertifiseringene. Dette skjer fordi det er veldig lett å kontrollere om konsulenten er sertifisert eller ikke, uten å ha noen kunnskap om fagfeltet.

Men det er svært sjelden at sertifiseringen avgjør suksessen til prosjektet. Det avgjøres heller av hvor erfaren og tilpasset konsulenten er til prosjektet.

Det er viktig å vite at det er stor forskjeell på hvor vanskelig det er å oppnå noen av disse sertifiseringene. For eksempel krever PMP og IPMA-sertifisering dokumentert erfaring innen prosjektledelse, mens Prince2 eller ITIL kan fåes helt uten erfaring. Så ved å vite fokus og kriteriene for disse prosjektstyringssertifiseringene kan du allerede vurdere verdien av sertifiseringne bedre.

Når dette er sagt, mener vi likevel at sertifisering er verdifult. Det sikrer et felles språk og metodikk og gir teoretisk bakgrunn som kan øke konsulentens even til å håndtere komplekse prosjekter på en profesjonell og effektiv måte. Og sertifisering kan gi økt verdi for kunden. De beste konsulentene tar ofte en lang rekke sertifiseringer bare fordi det er i deres interesse.

La oss se nærmere på noen av de mest populære prosjektstyringssertifiseringene og de verktøyene de bruker.

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) 

PRINCE2 er den prosjektstyringsmetoden som er mest vanlig blant våre kunder. Det høres nesten for enkelt ut, men en nøkkelfunksjon som vi ser ved å benytte PRINCE2 er at det reduserer risiko for å ha pågående prosjekter i en organisasjon som holdes i live uten et tilstrekkelig forretningsgrunnlag.

I noen organisasjoner kan PRINCE2-implementering føre til problemer. Ofte fordi prosessene blir alt for byråkratiskee. Dette skyldes som regel at de som innfører PRINCE2-metoden ikke har tilpasset den godt nok til den øvrige organisasjonen. Nybegynnere i PRINCE2 blir noen ganger overbegeistret for metoden og vil innføre den i full skala med en gang, uten at de tar hensyn til den faktiske konteksten i organisasjonen. Dette blir feil. PRINCE2 må tilpasses organisasjonen og det er mye bedre å starte i det små enn å gjøre det for stort. Faktisk er dette en av de sju grunnprinsippene i PRINCE2 at det skal skreddersys til prosjektmiljøet.

PRINCE2-sertifisering kommer i to nivå. Grunnleggende og Praktisk nivå. For konsulentene som arbeider i organisasjoner som benytter PRINCE2-verktøyet ser vi at sertifisering er en fordel. Men sertifiseringen er veldig kommersiell og let å oppnå, så vi anser det ikke som noe godt bevis for kompetanse i seg selv. Det erm ye viktigere at prosjektlederen er høykompetent og har lang erfaring.

Under ser du en introduksjon til PRINCE2-metoden, som også vil gjennomgå de sju prinsippene og de sju prosessene som PRINCE2 er basert på.

La oss se på disse 3×7 PRINCE2-prinsippene: 

De sju prinsippene i PRINCE2: 

 1. Kontinuerlig forretningsgrunnlag
 2. Lær av erfaring
 3. Definerte roller og ansvar
 4. Drevet i etapper
 5. Drevet av unntak
 6. Fokus på produkt
 7. Skreddersydd for å tilpasses prosjektmiljøet

De sju temaene i PRINCE2: 

 1. Business case 
 2. Organisasjon
 3. Kvalitet
 4. Planer
 5. Risiko
 6. Endring
 7. Fremgang

De sju prosessene i PRINCE2: 

 1. Oppstart av prosjekt
 2. Innføring av prosjekt
 3. Styring av prosjekt
 4. Kontrollering av etapper
 5. Produktleveringsstyring
 6. Styring av etappesteg
 7. Avslutning av prosjekt

ITIL – Best practice-prosess i IT-organisasjonen

ITIL er egentlig et veldig godt beskrevet kartotek over best practice-prosesser som relateres til IT. Etter vår oppfatning lener det mer mot IT-drift og vedlikehold enn mot utvikling og innovasjon. Dette vises (selv i CV-en til den komplette IT-eksperten) der for eksempel fleksible utviklingsprosesser knapt er nevnt, selv om de er en sentral del av grunnprosessen i IT-avdelingene hos de fleste av våre kunder. Men ITIL-prosessen dekker et helt IT-livsløp og består av fem grunndeler:

 • ITIL Servicestrategi
 • ITIL Servicedesign
 • ITIL Serviceovergang
 • ITIL Serviceoperasjon
 • ITIL Kontinuerlig serviceforbedring

Den mest brukte sertifiseringen er ITIL Foundation som i praksis kan oppnås etter to-tre dagers forberedelser. I likhet med PRINCE2 Foundation, er ITIL Foundation ganske enkel å få. Av same grunn er det greit å ha som et tillegg, men det er langt fra noen indicator på om konsulenten som har sertifiseringen er en ekspert på å kjøre gjennom forretningsmessige ITIL-prosesser.

En høyere sertifisering er «ITIL Ekspert». Denne sertifiseringen er ganske vanskelig å få og krever seks selvstendige eksamener. Men vi vil alltid foretrekke en erfaren konsulent med toppresultater og ITIL Foundation-eksamen fremfor en middels konsulent med en ITIL Ekspert-sertifisering. (For eksempel har Soren Rosenmeier, internasjonal CEO hos Right People Group, takk ITIL Ekspert-eksamen av egen interesse, men han har ingen vesentlig praktisk driftserfaring og ville trolig ikke vært den beste kandidaten til et slikt prosjekt).

Som regel starter kundene våre med å implementere hendelses og problemhåndteringsprosesser. En «hendelse» er en forstyrrelse i driften (som oftest meldt til helpdesk av en bruker) og et «problem» er den underliggende årsaken (med andre ord kan ett problem forårsaken mange hendelser).

Sjekk ut videoen under for å få en oversikt over ITIL:

Prosjekt, Program og Portefølje – hva betyr det for din organisasjon

Begrepene prosjekt, program og portefølje kan brukes ulikt i forskjellige organisasjoner. Videoen under gir en god beskrivelse av standarddefinisjonen, meen det er selvsagt viktig å klargjøre hvordan begrepene brukes i den spesifikke organisasjonen man arbeider i for å unngå misforståelser. 

PMP (fra PMI) 

PMP er veldig fokusert på utføringe av prosjektledelse og kommer opprinnelig fra USA. Sertifiseringen er middels vanskelig å oppnå og veldig ofte opplever vi konsulenter med PMI-sertifisering som veldig gode. Som alltid, sertifisering i seg selv er ikke nok til å være kvalifisert, men vi anser det som en indikator på kompetanse.

PMP er veldig fokusert på hvordan man utfører de individuelle prosjektene, mens PRINCE2 er ansett som et mer overordnet rammeverk som virksomheten bruker for å gjennomføre prosjekter på en «kontrollert» måte.

IPMA 

IPMA er som PMP fokusert på gjennomføring av prosjektledelse og er inndelt I fire sertifiseringsnivå (IPMA Nivå D, IPMA Nivå C, IPMA Nivå B, IPMA Nivå A). Her kan du raskt lese om de fire nivåene: 

 

http://www.ipma.world/certification/competence/4-l-c-features/%20

For å oppnå sertifiseringen må du, blant annet, ha dokumentert en spesiell erfaring. Naturligvis, jo høyere nivå, jo mer erfaring må du kunne dokumentere

For selvstendige konsulenter ser vi ofte et stort sprik mellom nivå C og nivå B, fordi kravene for å oppnå nivå B er så høye. Så dersom en prosjektleder innehar IPMA nivå A eller IPMA nivå B, så indikerer det at vedkommende er kvalifisert. Men som alltid er erfaring viktigere og vi må se en god match både i personlighet og erfaring for det spesifikke prosjektet.

Er du en selvstendig konsulent eller kontraktør?

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å mottak IT-kontraktsjobber på epost som er relevante for din profil og geografiske preferanse.

Trender du prosjektlederekspertise?

Send oss en epost på info@rightpeoplegroup.com for CV og timepris på en finansekspert som passer til ditt prosjekt og krav. Du kan også lese mer om våre tjenester innen dette feltet under prosjektledelse, , PRINCE2 prosjektleder eller ITIL consultant.

Hva er Right People Group University

Les den korte historien her

Om Right People University

I Right People Group er vi overbeviste om at å forstå våre klienters behov er avgjørende for å kunne levere den perfekte  konsulentmatchen for en oppgave. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre evner til å forstå både forretningsmessige mål og tekniske aspekter ved våre klienters prosjekter. Siden vi jobber med et bredt spekter av industrier og teknologier, er dette en pågående læringsprosess. Right People Group University er et initiativ som støtter læringen på en strukturert måte. En gang per uke samles de nyeste medlemmene av Right People-teamet for en studieleksjon som fokuserer på et spesifikt tema. Det du ser ovenfor er det faglige innholdet i en av våre leksjoner – «Hva er PRINCE2, ITIL, PMP og IPMA??». Vi startet dette initiativet for å gi våre nye ansatte en  faglig innføring, men tenkte at andre også kunne finne våre leksjoner nyttige. Selvsagt kan man ikke lære alt om mainframes og datamigrasjon på én time, men det kan gi deg et utgangspunkt og en oversikt som vil lette videre læring innen dette området. Du er velkommen til å følge våre Right People Group Universityleksjoner her på bloggen og sende inn dine spørsmål og kommentarer under.

Legg igjen en kommentar