Logo Right People Group
Logo Right People Group

5 tärkeää vaihetta onnistuneeseen tiedonsiirtoon

Tietojen siirtäminen tarkoittaa tietojen siirtämistä yhdestä tallennusjärjestelmästä, tietomuodosta tai tietokonejärjestelmästä toiseen.

Olipa kyseessä sitten pilvisiirto, tietokantasiirto tai tallennustilasiirto, tiedonsiirtoprosessi voi olla monimutkainen ja täynnä haasteita.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme viittä vaihetta, jotka ovat avainasemassa onnistuneessa tiedonsiirrossa. Tarkastelemme myös erilaisia tiedonsiirtotyökaluja, strategioita ja suunnittelutekniikoita, jotka voivat auttaa tekemään tiedonsiirtoprojekteistasi onnistuneita.

Vaihe 1: Perusteellinen suunnittelu ja arviointi

Ensimmäinen askel missä tahansa onnistuneessa tiedonsiirtoprojektissa on suunnittelu. Tiedonsiirtosuunnitelmassasi luodaan perusta koko tiedonsiirtoprosessille.

Tutustu syvällisesti lähde- ja kohdejärjestelmään, päätä tarpeisiisi sopivat tiedonsiirtotyypit ja valitse oikeat tiedonsiirtotyökalut.

Lähde- ja kohdejärjestelmän arviointi

 • Tietorakenteet ja -formaatit: Tutustu tarkkaan sekä lähde- että kohdejärjestelmän tietorakenteisiin ja -formaatteihin. Näiden tunteminen auttaa sinua selvittämään, miten tietoja voidaan kartoittaa järjestelmästä toiseen.
 • Datan laatu: Arvioi lähdejärjestelmän tietojen laatu. Huono tietojen laatu voi sotkea migraation ja aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Käytä tiedonsiirtotyökaluja, jotka auttavat sinua puhdistamaan ja valmistelemaan tiedot.
 • Legacy-järjestelmät: Jos olet tekemisissä vanhempien, vanhojen järjestelmien kanssa, tiedä, että ne voivat lisätä siirtymisen monimutkaisuutta. Sinun on mietittävä, miten voit siirtää tietoja näistä järjestelmistä menettämättä tietojen eheyttä.

Valitse oikeat tiedonsiirtotyökalut

 • Kohdistaminen strategiaan: Valitsemiesi työkalujen tulisi sopia hyvin yhteen yleisen tiedonsiirtostrategiasi kanssa. Riippumatta siitä, teetkö big bang -tiedonsiirtoa vai tipoittaista tiedonsiirtoa, varmista, että työkalut pystyvät käsittelemään sitä.
 • Yhteensopivuus: Työkalujesi tulisi olla yhteensopivia sekä lähde- että kohdejärjestelmien kanssa. Näin varmistetaan sujuvampi migraatioprosessi.
 • Skaalautuvuus: Kun tietosi kasvavat, työkalujesi pitäisi pysyä mukana. Etsi skaalautuvia ratkaisuja, jotka pystyvät käsittelemään tietomäärän kasvua.

Vaihe 2: Kehitä tiedonsiirtostrategia

Kun olet saanut suunnitteluvaiheen päätökseen, on aika kääriä hihat ja ryhtyä käytännön toimiin: laatia tiedonsiirtostrategia.

Tässä vaiheessa päätät lähestymistavan, jota käytät varsinaiseen siirtoon.

Valittavana on kaksi pääasiallista tiedonsiirtostrategiaa: big bang -tiedonsiirto ja trickle -tiedonsiirto.

Big bang vs. trickle data migration

Big bang -tiedonsiirto: Tässä lähestymistavassa siirrät kaikki tiedot yhdellä kertaa. Tämä tarkoittaa, että sinun on sammutettava koko järjestelmä joksikin aikaa. Se on vähän kuin laastarin irrottaminen; se saattaa sattua hieman, mutta se on nopeasti ohi.

 • Plussat: Nopeampi valmistuminen, vähemmän monimutkaisuutta muuton koordinoinnissa.
 • Hyötyjä: Vaatii järjestelmän seisokin, suurempi riski, jos jokin menee pieleen.

Trickle-tiedonsiirto: Tässä siirretään tietoja pienemmissä paloissa tietyn ajan kuluessa. Tämä mahdollistaa sen, että useimmat liiketoimintaprosessit voivat jatkua migraation aikana.

 • Pros: Vähäinen häiriö käynnissä olevaan työhön, helpompi vianmääritys ongelmien ilmetessä.
 • Miinukset: Kestää kauemmin, vaatii huolellisempaa suunnittelua ja seurantaa.

Huomioon otettavia tekijöitä

Tietomuodot ja -rakenteet: Varmista, että kohdejärjestelmä pystyy käsittelemään lähdejärjestelmän dataformaatteja ja -rakenteita. Jos näin ei ole, tiedot on muunnettava siirtoprosessin aikana.

Tietojen eheys: Varmista, että tiedot pysyvät yhdenmukaisina ja täsmällisinä siirron aikana. Tässä vaiheessa tietojen laadun tarkistukset ja validointivaiheet ovat tärkeitä.

Yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa: Tiedonsiirtotyökalujesi tulisi olla yhteensopivia sekä lähde- että kohdejärjestelmien kanssa. Näin varmistetaan sujuvampi siirtoprosessi ja vähemmän manuaalista työtä.

Aikataulu ja välitavoitteet: Aseta selkeät aikataulut ja välitavoitteet, jotta voit seurata tiedonsiirtoprojektin edistymistä. Tämä auttaa pitämään kaikki samalla sivulla ja helpottaa mahdollisten viivästysten tai ongelmien tunnistamista.

Vaihe 3: Tietojen valmistelu ja laadunvarmistus

Lähdetietojen puhdistaminen ja validointi

Tietojen laatu on etusijalla, kun valmistaudut tietojen siirtoon.

Ennen kuin aloitat tietojen siirtämisen, sinun on varmistettava, että lähdetiedot ovat puhtaita ja luotettavia.

Tämä auttaa säilyttämään tietojen eheyden, kun tiedot ovat kohdejärjestelmässä.

Seuraavassa on joitakin vaiheita, joita kannattaa noudattaa:

Katsele tiedot: Käy läpi lähdetiedot tunnistamaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet, päällekkäisyydet tai virheet.

Käytä tiedonsiirtotyökaluja: On olemassa erikoistuneita työkaluja, jotka on suunniteltu auttamaan tietojen puhdistamisessa ja validoinnissa. Nämä työkalut voivat olla suureksi avuksi tietojen valmisteluprosessin automatisoinnissa.

Konsultoi asiantuntijoita: Joskus on hyödyllistä ottaa mukaan tiedonsiirtoasiantuntijoita, jotka voivat tarjota näkemyksiä parhaista tietojen laatukäytännöistä.

Datan varmuuskopiointistrategiat

datan varmuuskopioinnin ottaminen on neuvoteltavissa.

Se on turvaverkkosi siltä varalta, että migraatioprosessin aikana jokin menee pieleen.

Näin se onnistuu:

Valitse oikea varmuuskopiointiratkaisu: Varmuuskopiointiin on saatavilla erilaisia tiedonhallintaratkaisuja. Valitse sellainen, joka on yhteensopiva sekä lähde- että kohdejärjestelmiesi kanssa.

Testaa varmuuskopio: Ennen kuin jatkat siirtoa, varmista, että testaat varmuuskopion varmistaaksesi, että se voidaan palauttaa onnistuneesti.

Pitäkää se ajan tasalla: Kun teet muutoksia lähdetietoihin valmisteluvaiheen aikana, pidä varmuuskopio päivitettynä vastaamaan näitä muutoksia.

Vaihe 4: Suorittaminen ja seuranta

Perusteellisen suunnittelun ja tarkan testauksen jälkeen olet valmis panemaan tiedonsiirtosuunnitelmasi täytäntöön.

Tiedonsiirtoasiantuntijat ovat tässä vaiheessa korvaamattomia, sillä he valvovat tietojen siirtoa lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään.

Keskeiset kohdat toteutuksessa:

Käytä oikeita tiedonsiirtotyökaluja: Varmista, että käytät tarpeisiisi parhaiten sopivaa tiedonsiirto-ohjelmistoa. Näiden työkalujen tulisi olla yhteensopivia sekä lähde- että kohdejärjestelmiesi kanssa.

Seuraa tiedonsiirtosuunnitelmaa: Noudata laatimaasi suunnitelmaa. Siinä hahmotellaan vaiheet, aikataulut ja resurssit, joita tarvitaan onnistuneeseen tiedonsiirtoon.

Datan varmuuskopiointi: Varmista ennen siirtymisen aloittamista, että sinulla on vankka tiedon varmuuskopiointistrategia. Tämä on turvaverkkosi siltä varalta, että jokin menee vikaan migraation aikana.

Valvonta ja tietojen integrointi

Migraatioprosessin tarkka seuranta ei ole vapaaehtoista, vaan se on vaatimus. Käytä tiedonhallintaratkaisuja, jotka tarjoavat reaaliaikaisia seurantaominaisuuksia.

Näin voit nopeasti tunnistaa ja ratkaista mahdolliset ongelmat ja varmistaa, että tiedot integroituvat saumattomasti kohdejärjestelmään.

Keskeiset seurantakohdat:

Reaaliaikaiset hälytykset: Valitse tiedonhallintaratkaisut, jotka tarjoavat reaaliaikaisia hälytyksiä. Näin voit toimia nopeasti, jos jokin asia ei suju suunnitellusti.

Datan laadun tarkistukset: Validoi tiedot jatkuvasti, kun ne siirtyvät kohdejärjestelmään. Näin varmistetaan tietojen eheys ja se, että liiketoimintaprosessit toimivat oikein siirron jälkeen.

suorituskykymittarit: Pidä silmällä suorituskykymittareita varmistaaksesi, että siirto ei vaikuta kohdejärjestelmän toiminnallisuuteen tai nopeuteen.

Vaihe 5: Siirtämisen jälkeiset toimet

Kun olet siirtänyt tiedot, on vielä tehtävää. Tässä vaiheessa varmistetaan, että kaikki on oikeilla paikoillaan ja toimii niin kuin pitääkin. Seuraavassa kerrotaan, mihin sinun on keskityttävä:

Datan validointi ja liiketoimintaprosessien arviointi

.

 • Tarkista tietojen eheys: Käy läpi kohdejärjestelmässä olevat tiedot varmistaaksesi, että ne vastaavat lähdetietoja. Käytä tiedonsiirtotyökaluja, jotka tarjoavat validointiominaisuuksia tämän prosessin helpottamiseksi.
 • Katsele liiketoimintaprosessit: Varmista, että kaikki liiketoimintaprosessit toimivat uudessa ympäristössä. Jos jokin on pielessä, nyt on aika korjata se.
 • Sovita tiedonhallintaratkaisuja: Havaintojen perusteella sinun on ehkä muokattava tiedonhallintastrategioitasi. Jos esimerkiksi huomaat, että tietojen laatu ei ole kunnossa, harkitse uusien tiedonhallintaratkaisujen käyttöönottoa, joiden avulla sitä voidaan parantaa.

Pois käytöstä vanhat järjestelmät

 • Auditoi ja vahvista: Ennen kuin poistat käytöstä vanhoja järjestelmiä, tarkista kahdesti, että kaikki tiedot on siirretty onnistuneesti ja että kaikki liiketoimintaprosessit toimivat kohdejärjestelmässä.
 • Vapauta resursseja: Vanhojen järjestelmien käytöstä poistamisen ansiosta voit kohdentaa resursseja uudelleen kriittisempiin alueisiin, mikä voi johtaa kustannussäästöihin.
 • Dokumentointi ja arkistointi: Ennen kuin vedät pistokkeen irti, dokumentoi vanhan järjestelmän tila. Arkistoi kaikki tärkeät tiedot osana varmuuskopiointistrategiaasi.

Johtopäätös

Tietojen siirtäminen on monimutkainen tehtävä, joka vaatii huolellista suunnittelua, oikeita työkaluja ja vankkaa strategiaa. Olitpa sitten mukana pilvipalvelun siirtämisessä, tallennustilan siirtämisessä tai tietokantojen siirtämisessä, näiden viiden askeleen noudattaminen vie sinut tielle kohti onnistunutta tiedonsiirtoprojektia. Muista aina, että avain onnistuneeseen tiedonsiirtoon on perusteellisessa suunnittelussa, oikean siirtostrategian valinnassa, tietojen laadun varmistamisessa, huolellisessa toteutuksessa ja siirron jälkeisissä toimissa.

Etsitkö tiedonsiirron asiantuntijoita?

Etsitkö datasiirtoasiantuntijaa, joka voi ohjata datasiirtoprojektisi onnistuneeseen päätökseen?

Right People Group on ollut vuodesta 2007 lähtien ensisijainen lähteesi huippuluokan IT- ja liiketoimintakonsulteille, mukaan lukien tietomigraatioasiantuntijat. Me esiseulomme jokaisen verkostossamme olevan konsultin ja valitsemme vain ne, joissa yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja kilpailukykyinen hinnoittelu.

Ota yhteyttä Right People Groupiin jo tänään, niin löydämme sinulle täydellisen tiedonsiirtoasiantuntijan, joka on räätälöity vastaamaan projektisi ainutlaatuisia vaatimuksia.

Ota yhteyttä Leo Laitinen

Leo on aina valmis keskustelemaan erityistarpeistasi. Hän voi nopeasti antaa sinulle tarkan kuvan ratkaisusta, jonka voimme tarjota tarpeisiisi.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Konsult-kunder-277x300.webp

“Tarpeemme olivat hyvin yksityiskohtaisia ja odotimme, että niihin vastaaminen olisi vaikeaa. Vain muutama päivä sen jälkeen kun olimme ottaneet yhteyttä yritykseen Right People, saimme huippukonsultin, joka toimitettiin meille kohtuulliseen tuntihintaan. Se toimi täydellisesti.”

Tue Ansvig, Osastopäällikkö, eBay

Logo Right People Group
Logo Right People Group