Citrix konsult

Kontakta Right People Group nu för expert Citrix konsult – du får:

Fördelen med Citrix’ virtualiseringsprodukt

Citrix Systems är ett amerikansk softwareföretag som primärt erbjuder server-, applikation- och desktopvirtualisering samt cloud computing.

Citrix XenDesktop är en bunt desktopvirtualiseringsprodukter som gör det möjligt att leverera olika typer av virtuella desktops, till exempel hostade delade desktops (via Remote Desktop Services) och Virtual Desktop Infrastructure-desktops. Dessutom har Citrix fokuserat på att lägga till funktioner för att uppfylla det stigende behovet för att få tillgång till desktops och appar på mobila enheter.

I Right People Group har vi flera gånger sett vilka tidsmässiga omkostnader det har för användare om Citrix setupen inte fungerar optimalt. Vi har likaså sett vilken jättestor skillnad en erfaren freelance Citrix specialist kan göra.

Vi tror att det för de allra flesta företag är svårt att fastanställa och behålla reella Citrix-experter och att detta är en tjänst där man får mycket högre value for money genom att köpa externt. Der finns ett relativt stort antal freelance Citrix specialister på marknaden och vi tror också på att detta är det optimala sättet att köpa Citrix-ekspertis på.

Behöver du en freelance Citrix konsult?

Citrix-produkter är omfattande men det finns specialister som kan stöda dig i att installera och styra Citrix-miljöer. Oavsett vilket projekt du har planerat så låt oss höra om det så att vi kan leverera de bästa freelance Citrix experterna.

Våra freelance konsulter har typiskt +10 års erfarenhet med Citrix och vi kan leverera en konsult som kan börja på ditt projekt med detsamma – få ett gratis erbjudande från oss nu.