Excel utvecklare

Kontakta Right People Group nu för expert Excel utvecklare – du får:

Automatisera och anpassa Excel

VBA är förkortningen av Visual Basic for Applications, som är ett programmeringsspråk som har utvecklats av Microsoft. VBA bör inte förväxlas med VB (Visual Basic). Det sist nämnda är det programmeringsspråk som används till att skapa EXE-filer.

Excel är ett standard Microsoft Office-program, och vi ser att även i mycket stora företag spelar Excel en nyckelroll i genomförandet av också de allra viktigaste processer.

Eftersom det används dagligen så finns en stor efterfrågan efter att automatisera eller anpassa Excel-funktioner – Använd därför VBA till att automatisera upprepade operationer och skapa anpassade Excel Add-Ins, räknearks-funktioner och kommandon.

Öka effektiviteten – anlita en excel utvecklare

Om det finns en massa funktioner, krav och verktyg, som kan läggas till i din Excel för att göra det dagliga arbetet mer praktiskt och effektivt, så ska du kontakta oss. Vi kan leverera specialiserade och erfarna Excel/VBA utvecklare som kan hjälpa dig att få ut det bästa av Excel.

Kontakta oss idag så kan vi introducera dig för en högt kvalificerad konsult med detsamma.