Konsulentopgave – Løsningsarkitekt/BA med Epic- og sundhedserfaring, København (24.03.2020)

For vores kunde i København, Region Hovedstaden, søger vi en erfaren løsningsarkitekt/Forretningsanalytiker med Epic- og sundhedserfaring. Regionen har kørt et pilotprojekt, Afdelingslogin, på et hospital, til afprøvning af ny login for læger på overafdelings- i stedet for på speciale-og regionsniveau. Pilotprojektets løsning ønskes nu evalueret ift. hvor meget af dette andre kardiologiske afdelinger kan genanvendes samt identificere hvor der måtte være andre behov. Derudover er formålet at bygge og pilotteste login på overafdelingsniveau på to andre hospitalers kardiologiske afdelinger.

Du vil indgå i workshops med de kardiologiske kardiologisk afdelinger med henblik på kortlægning af arbejdsgange og afklaring forbedringsønsker. Ligeledes skal der udføres en dependency analyse og derved identificere alle afhængigheder forbundet med implementering af afdelingslogin på tværs af Epic-moduler. Der skal designes komplekse tekniske løsninger i samarbejde med Orders samt repræsentanter fra andre kliniske applikationer. Disse opgaver kunne være relateret til: OTX, WFE, dynamiske smartlinks og opslag i databasen. Ligeledes analuse af feedback fra de to pilotafdelinger, herunder designe og udvikle anvendelses- og ledelsesrapporter baseret på anvendelsesdata.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
– Afklare hvor meget af den nuværende løsning der kan genanvendes
– Afklare hvor meget af løsningen der er afdelingsspecifik grundet patientforløb og arbejdsgange
– Køre pilottest på to afdelinger
– Evaluere fordele og ulemper
– Analysere Specialist-/regionslogin versus overafdelingslogin
– Udarbejdelse af endelig indstilling til styregruppe

Arbejdssted: København
Workload: 100%
Start: 1. april
Varighed: 3 måneder + kundeoption på forlængelse yderligere 3 måneder
Sprog: Dansk

Dine kvalifikationer

Vi søger en konsulent, der har følgende kvalifikationer:

– En forståelse af kliniske arbejdsgange i det danske sundhedsvæsen og gerne med en klinisk baggrund.
– En dyb og tværgående forståelse af sundhedsplatformen på tværs af applikationer. Viden og erfaring indenfor Orders EpicCare og minimum en yderligere applikation er et plus.
– Gode kommunikation evner og have erfaring med at afholde workshops for klinikere på dansk.
– Erfaring med design og udvikling med LPP, M-code, WFER, smartlinks og CER regler samt erfaring med at udnytte databasestrukturen i Sundhedsplatformen.
– Erfaring med analyse af data fra brugerundersøgelser.
– Kendskab til Epics database, datamodel, dataafhængigheder på tværs i systemet
– Erfaring med udvikling af rapporter med data omkring anvendelse af forskellig funktionalitet, rapporter med kliniske tal og aggregerede ledelsesrapporter

Er du interesseret?
Så send med det samme dit CV til mpi+261@rightpeople.dk.