Varför är det så få kvinnor som jobbar i tech?

Varför är det så få kvinnor som jobbar i tech?

 

8 Mars, internationella kvinnodagen, det perfekta tillfället att se hur det går för kvinnor i IT-branschen. Kvinnor har alltid varit en minoritet i tech och mindre än 7% av de tekniska jobben är ockuperade av kvinnor. Fler och fler kvinnor arbetar, men varför väljer inte kvinnor en karriär inom tech? Det är trots allt en industri som blomstrar med bra jobbmöjligheter.

Hos Right People Group levererar vi frilanskonsulter till företag med tillfälliga behov av extra resurser. Vi kollade på 366 frilansprojekt som vi levererade konsulter till under de senaste 2 åren. Medan en fjärdedel av kunderna var kvinnliga var motsvarade siffra på konsultsidan endast 7 %.

“Det är ingen överraskning att det är en mansdominerande industri, men jag är fortfarande chockad över att det finns så få kvinnor som arbetar som frilansande IT-konsulter”, säger Henrik Arent, VD, Right People Group. 

“Den första tanken är givetvis hur vi kan göra mer för att rekrytera kvinnliga konsulter, men vi försöker allltid att bredda våra sökningar och skulle väldigt gärna vilja presentera fler kvinnor för våra kunder. Saken är att det finns få kvinnor inom IT-sektorn och av dessa är det inte många som finns på frilansmarknaden.”

“Med en marknad som letar efter fler IT-specialister är det olyckligt att det inte finns fler kvinnor i spelet som frilanskonsulter. Alla skulle gynnas: kvinnorna kunde följa en utmanande och flexibel karriärväg, och företagen skulle kunna få fler jämställda lag.”

Så vart är kvinnorna?

Det finns några möjliga förklaringar, nämligen:

Kvinnor i tech

1. Könsstereotyper håller kvinnor borta från tech

Teknik och kvinnor ses inte som en naturlig match. Med så få tekniskt utbildade kvinnor är det inte konstigt att få kvinnor är anställda inom tech. Från en ung ålder kan könens stereotypen ‘pojkar är bättre på vetenskap och matematik’ hålla tjejerna från att studera dessa STEM-kurser (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Tekniken ‘passar’ inte kvinnor, är en vanlig missuppfattning som vidarebefordras till nästa generation – även om den inte är avsiktlig – från vuxna.

“IT-industrin har fått ett väldigt starkt könsstämpel. Det hör samman med STEM-kurser och dessa ses som studier för män”, säger Jo Krøjer, professor vid Roskilde Universitet.

2. Brist på mångfald

Som nämnts ovan väljer färre kvinnor STEM-kurser, vilket innebär att arbetsgivare som söker tekniska profiler kommer möta en majoritet av manliga sökande att rekrytera från. Kulturen inom många IT-företag domineras av män och därför uppmärksammas mångfalden väldigt lite eller inte alls. 

3. Det är en mansdominerad värld och män gillar att rekrytera män

Enligt en undersökning tenderar rekryteringscheferna att locka till sig människor som kulturellt liknar sig själva (dvs med samma smak, intressen och erfarenheter). När det gäller den tekniska världen är det vanligt att se hur en grupp manliga vänner rekryterar andra män för att expandera ett IT-startup.

Varför tech industrin behöver fler kvinnor?

Att få fler kvinnor intresserade av teknik är ingen idealisk fråga. Det är behövande. Om 10 år kommer IT vara viktigare än någonsin, vårt samhälle, ekonomi, hälsa och säkerhet kommer bero på det. Könsmångfalden gynnar företag; Företag med kvinnor i teamets är mer troliga att ha högre värderingar. Enligt forskare vid universitetet i Castilla la Mancha, Spanien, leder könsmångfald i F&U team till ökad kreativitet och bättre resultat.

”Många års forskning visar att de bästa resultaten uppnås när män och kvinnor arbetar tillsammans. ”Där män tenderar att vara mer tekniska och begåvade, har kvinnor mildare värderingar, och kombinationen av dessa är ovärderlig för en arbetsplats.”

Idag är lyckligtvis många framgångsrika kvinnor redan närvarande i IT-världen och kan fungera som förebilder för morgondagens kvinnor.

”Ingen bransch eller land kan nå sin fulla potential tills kvinnor når sin fulla potential. Detta gäller särskilt för vetenskap och teknik, där kvinnor med ett överskott av talang fortfarande står inför ett underskott av möjligheter.” – Sheryl Sandberg COO, Facebook

”Jag tycker det är väldigt olyckligt att det finns så få kvinnor på IT-marknaden, också för att vi vet att våra kunder vill ha fler kvinnor i sina projekt, Det säkerställer bättre och mer balanserade team” – Henrik Arent: Dansk CEO, Right People Group

Det är dock fortfarande en utmaning att nå en bättre balans både inom utbildning och de tekniska jobben när man tittar på antalet män och kvinnor som väljer att studera och arbeta inom teknik och IT. Genom många små och stora handlingar kan och måste systemet och kulturen ändras. Det är inte bara i kvinnornas intresse, det är också en förutsättning om vi vill tillgodose den växande efterfrågan på kompetenta IT-specialister. 

Kommentera