Vad är agil?
vad är agil?

Vad är agil?

–1-TIMMES INTRODUKTION

Agil är en uppsättning värderingar och principer som under de senaste årtiondena har haft stor inverkan på hur mjukvaran utvecklas. I Skandinavien idag, är det en norm att använda agila principer och väldigt få företag håller sig till en 100% vattenfallorienterad strategi. Det finns dock många olika typer av genomförande och många organisationer anser sig vara agila, trots att deras arbetssätt inte är 100% anpassat till de agila principerna. I denna session kommer vi svara på frågan ”vad är Agil”, som det är sett från vårt perspektiv inom IT-konsultbranschen. Du får en introduktion till agila principer och agil mjukvaruutveckling.

Det är svårt att implementera nya sätt att arbeta i organisationer och det misslyckas ofta- men vår allmänna erfarenhet hos Right People Group, som bygger på dialoger med hundratals kunder under de senaste 10 åren, är att förändringen till agila principer i de flesta fall är framgångsrikt- både ut ett ledningsperspektiv men också från en mjukvaruutvecklares perspektiv. När det implementeras korrekt ger den helt enkelt nöjdare anställda och effektivare mjukvaruutveckling.

Denna video beskriver principerna och övertygelserna bakom den agila mjukvaruutvecklingen:

Det är svårt att implementera nya sätt att arbeta i organisationer och det misslyckas ofta- men vår allmänna erfarenhet hos Right People Group, som bygger på dialoger med hundratals kunder under de senaste 10 åren, är att förändringen till agila principer i de flesta fall är framgångsrikt- både ut ett ledningsperspektiv men också från en mjukvaruutvecklares perspektiv. När det implementeras korrekt ger den helt enkelt fler nöjda anställda och effektivare mjukvaruutveckling.

Denna video beskriver principerna och övertygelserna bakom den agila mjukvaruutvecklingen:

SCRUM – DEN MEST VANLIGA AGILA METODEN

Scrum är en metod som bygger på de agila principerna och är det vanligaste sättet att implementera agil. En viktig erfarenhet som vi lärt oss i dialoger med våra kunder är att välja väldigt starka produktägare, det gör verkligen skillnad mellan framgång och misslyckande av agila projekt.

Nyckelroller och koncept som du bör veta från scrum är:

Du kan läsa mer om de ovanstående definitionerna här och denna video nedan kommer ge dig en introduktion till Scrum:

INTRODUKTION TILL KANBAN

De flesta organisationer börjar med Scrum och några av dem implementerar sedan Kanban vid senare tillfälle. Kanban är ett väldigt populär ramverk för flexibel mjukvaruutveckling. Alla delar av arbete som olika teammedlemmar hanterar representeras visuellt på en Kanban-tavla, vilket tillåter hela teamet att ständigt följa utvecklingen av hela projektet. Vår generella erfarenhet från kunder är att det ofta leder till förbättringar och många av de bästa oberoende konsulterna som arbetar som agila coacher rekommenderar denna metod.

Kanban är introducerad och jämförd med Scrum i denna artikel och i videon nedan:

MINIMUM VIABLE PRODUCT

”Minimum viable product” (eller MVP) blev populär av Eric Reis när han publicerade boken ”The Lean Start-up” 2008. Kärnkonceptet MVP är mycket väl lämpat för filosofin bakom agil mjukvaruutveckling. I tidigare år, har denna filosofin växt att bli väldigt populär speciellt bland tech start-ups.

Vi ser att trenden att skickliga start-ups som följer denna filosofi hotar många av de kärntjänster som tidigare ägdes av enterprise företag, t.ex. inom finanssektorn. Företagen försöker alltmer anta konceptet och tankegången, eftersom en kort ”time to market” är avgörande för att vara konkurrenskraftig.

Videon nedan ger en mycket bra introduktion till MVP illustrerad av 3 exempel:

TECHNICAL DEBT

I vår första video såg vi hur utvecklare valde att bara göra en del av databaslagret som behövdes för att leverera relevant funktionalitet. Beslut om dessa kan vara rätt att göra men det kan också leda till en potentiell risk för att alltför många delar som inte är färdiga i den övergripande systemarkitekturen ger en ”technical debt”.

Technical debt är ett koncept som introducerades av en av författarna till ”The Agile Manifesto”, Ward Cunningham. Som sagt, tar man genvägar för att t.ex. sätta en genomförbar produkt på marknaden snabbare kan vara ett bra beslut, men som metaforen antyder, ska man vara medveten att det finns en skuld att betala förr eller senare, helt enkelt för att den snabba lösningen i ett kort perspektiv sällan är det mest optimala i det långa loppet.

Om det inte finns en anledning att ta en kodande genväg och en snabb och smutsig lösning som inte implementeras för att uppnå affärsvärde utan helt enkelt för att teamet inte är ambitiöst eller tillräckligt kompetenta, då har technical debt inget att göra med agila metoder och affärstänkande, då är det bara dåligt arbete!

I själva verket är vår erfarenhet att mjukvaruutvecklare som inte är tillräckligt kompetenta och fokuserar på kvalitet är inte den största anledningen för technical debt. Vi kan också se att räntorna på technical debt är enorma. Ökad technical debt för förändringar i en mjukvaruprodukt blir allt svårare att genomföra, vilket är som att döda produkt eftersom en statisk mjukvaruprodukt inte kan överleva.

Här är en introduktion till technical debt:

VAD AGIL INTE ÄR

I det agila manifestet, är vissa saker inte prioriterade över andra. Det betyder inte att de saker som blir mindre prioriterade är av mindre värde och inte ska göras alls. Som ett exempel, vissa mjukvaruutvecklare tycker inte om att dokumentera deras lösningar, och du kanske hör från sådana utvecklare att dokumentation är emot de agila principerna. Det är fel. Denna korta artikel beskriver väldigt väl hur vi bör uppfatta de agila manifestet:

https://www.linkedin.com/pulse/what-agile-isnt-patrick-becka

SAFE – SCALED AGILE FRAMEWORK

Det är svårt att lyckas med mjukvaruutveckligsprojekt, och det är väldigt svårt att lyckas med stora och komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt. Att många företagsorganisationer antar agilt tankesätt, betyder också att det finns ett behov av att ha en metod för att genomföra mycket stora och komplexa projekt med hjälp av agilt tankesätt. ”SAFE” är den mest vanliga agila metoden för att hantera väldigt stora och komplexa projekt. Här är en introduktion till det:

VARFÖR AGILA METODER MISSLYCKAS

Precis som med alla förändringar av organisationsprocesser har införandet av agila metoder en risk att misslyckas. Vår erfarenhet är att mjukvaruutvecklare generellt är ganska angelägna till agil, men det krävs att ledningen är villig att släppa bort vissa kontrollmekanismer som de brukade ha. Det kräver också en kontinuerlig involvering av organisationens affärssida, vilket i verkligheten innebär att de helt enkelt behöver fördela tid för det.

Den här killen (och hans t-shirt) säger det ganska bra:

OM HITLER VAR EN AGIL COACH:

Många skulle överväga en ”agil coach” som lite av en humanist eller hippie i mjukvaruvärlden. Men vad händer om du gjorde ett tankeexperimentet att Hitler var en Agil coach:

ÄR DU EN OBEROENDE KONSULT OCH/ELLER DRIVER ETT KONSULTBOLAG?

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för att få IT konsultuppdrag per mail relevant till din profil och geografiska preferenser.

BEHÖVER DU EN AGIL EXPERT?

Skicka ett mejl till [email protected] för ett cv och timpris på en agil expert som matchar dina projekt och preferenser eller läs mer om våra tjänster i detta fält under Agil Projektledare eller Expert i agil utveckling.

Vad är Right People Group University?

Läs den korta historian här?

Om Right People University

Hos Right People Group är vi övertygade om att en bra förståelse för våra kunders behov är avgörande för att leverera den perfekta konsulten. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vår förmåga att förstå både affärsmålen och de tekniska aspekterna av våra kunders projekt. Eftersom vi arbetar med många olika branscher och teknologier är detta en kontinuerlig inlärningsprocess.Right People Group University är ett initiativ som stöder denna inlärning på ett strukturerat sätt. En gång i veckan möts Right People Groups nyaste medlemmar för att diskutera ett specifikt ämne baserat på en timmes förberedelse hemifrån. Det du kan se ovan är läroplanen för en sådan kurs- ”Vad är projektledning?”Vi lanserade denna serie för att få nya medarbetare att komma igång snabbt men vi tror att andra kan få nytta av vår läroplan också. Självfallet, kan du inte lära dig allt om projektledning på en timme, men det kan ge dig en startpunkt och en överblick vilket kommer vara en fördel inför kommande inlärningar i det fältet.Känn dig fri att delta i Right People Group University genom att följa våra sessions här på bloggen och vänligen posta dina frågor och kommentarer nedan.

Kommentera