SAP CLM expert

Kontakta Right People Group nu för SAP CLM experter – du får:

SAP CLM – Contract Lifecycle Management

SAP CLM designades till att stöda hela livscykeln för dina kontrakt och för att uppnå att kontrakt följs. Med SAP CLM kommer du att dra nytta av:

-Standardiserat och automatiserat skapande av kontrakt

-Förbättrad kontraktsynlighet

-Lägre juridiska och finansiella risker