IPv6 expert

Kontakta Right People Group nu för experter i IPv6 – du får:

Nytt protokoll – nya kompetensområden

IPv6 lanserades i 2012, vilket markerede internets nya era. Sedan dess har IP-adresser tilldelats enheter på ett annat sätt, så det nu kan finnas flera hundra billioner individuella adresser. Behovet härav framhävs av den enorma växten av antalet enheter på världsplan. Denna ändring har resulterat i att leverantörer av nätverksutrustning, som Cisco och Juniper, har utvidgat deres produktportfölj. Att införa IPv6 och allt som följer med har skapat ett nytt område för experter.

IPv6 experter på freelancemarknaden

När det kommer till IT expertis, så kan du ofta hitta det bästa av det bästa på freelancemarknaden. Det samma gäller IPv6-specialister. Om du behöver en IPv6 expert till implementering, testning och evaluering av IPv6-funktioner, så tveka inte med att kontakta oss. Vi kan analysera dina specifika behov och leverera de mest kvalificerade experterna på freelancemarknaden med tidigare erfarenhet och hög motivation.