Logo Right People Group
Logo Right People Group

Så här får du distansmedarbetare att känna sig mer delaktiga

Distansarbete kan vara en fantastisk möjlighet att anta nya utmaningar och lära sig nya saker i en mer flexibel miljö. Men att hantera en arbetsstyrka på distans kräver ytterligare överväganden. Distansarbete kan vara isolerande och om du känner dig frånkopplad från ditt team kan det bli svårare att hålla motivationen och engagemanget uppe.

Lyckligtvis finns det några saker du kan göra för att hjälpa din distansarbetare att känna sig mer kopplad till sitt team och det företag de arbetar för. Här är några förslag:

Skapa en företagskultur som är positiv till distansarbete

En företagskultur är mer än bara något som är trevligt att ha och bör utformas med ett syfte snarare än att lämnas åt slumpen. En syftesdriven kultur kan vara ett kraftfullt verktyg för att attrahera rätt talanger, driva på medarbetarnas engagemang, skapa lycka och arbetsglädje och påverka prestationerna.

Om du vill bli en distansvänlig organisation är det viktigt att du uppdaterar din företagskultur så att den omfattar distansmedarbetare. Även om du skapar en kultur kring konsulter på distans eller oberoende entreprenörer på distans kommer hela organisationen att dra nytta av fördelarna med en positiv arbetskultur på distans.

När du definierar din kultur bör du ta hänsyn till följande faktorer:

  1. Hur ledarskapet interagerar med medarbetarna, deras vision och värderingar
  2. I vilken utsträckning din struktur, hierarki och dina mål ger medarbetarna egenmakt
  3. Vad din vision och mission betonar, och vilka värderingar som vägleder dina medarbetare mot att uppnå målen
  4. Vilken typ av människor du prioriterar att anställa och älskar att arbeta med
  5. Hur du belönar prestationer och din inställning till balans mellan arbete och fritid och medarbetarnas välbefinnande
  6. Vilken typ av riktlinjer ni har på arbetsplatsen, t.ex. närvaro, interna förflyttningar
  7. Hur medarbetarna interagerar med varandra och hanterar såväl segrar som utmaningar

Använd en mängd olika kommunikationsverktyg

Det finns idag en mängd olika kommunikationsverktyg som gör det möjligt för medarbetarna att kommunicera med varandra när det inte går att göra det ansikte mot ansikte. E-post, chattplattformar, videokonferenser, intranät och anslagstavlor är bara några av de verktyg som företag använder för att deras anställda ska kunna kommunicera med team på distans.

Att ha en mängd olika kommunikationsverktyg är viktigt för att hålla ett fjärrteam anslutet, men att använda rätt kommunikationsverktyg i rätt situation kan göra skillnad i vilken nivå av engagemang du får från deltagarna.

Enligt Microsoft kan till exempel verbala och icke-verbala signaler i personliga möten bygga upp förtroende, och videosamtal är ett användbart verktyg när personliga möten inte är möjliga. Använd virtuella möten för att hålla regelbundna teammöten eller en-till-en-möten för att bygga relationer med medarbetare som arbetar på distans.

Programvara för projekthantering och andra samarbetsverktyg kan hjälpa till att hålla distribuerade team uppdaterade och anslutna till projekt. De gör det möjligt för dig att skapa olika projekt, tilldela teammedlemmar delade uppgifter, dela status och ange prioriteringar. Detta underlättar hanteringen av distansmedarbetare och säkerställer att alla enkelt kan samarbeta om uppgifter.

Se till att de har de verktyg de behöver för att lyckas

Att arbeta på distans kan vara en utmaning, så det är viktigt att se till att dina distansarbetare har de verktyg och resurser de behöver för att lyckas. Detta inkluderar saker som tillgång till rätt teknik, stöd för att skapa ett fullt utrustat kontorsutrymme hemma och en tydlig förståelse för företagets policyer och rutiner.

Genom att tillhandahålla den här typen av resurser kommer distansmedarbetarna att känna sig uppskattade, stöttade och mer delaktiga i sitt arbete.

Uppmuntra transparens och öppen kommunikation

Transparens och öppen kommunikation är nyckeln till att se till att distansmedarbetare känner sig inkluderade. Uppmuntra teammedlemmarna att dela med sig av information om vad de arbetar med och hur det går för dem. Detta hjälper alla att hålla sig på samma sida och förhindrar känslor av isolering.

Checka in ofta

Regelbundna avstämningar är viktiga när du hanterar team på distans. Det gör att alla kan hålla sig på samma sida och arbeta smidigt mot ett gemensamt mål. Se till att schemalägga regelbundna avstämningar med dina distansmedarbetare. Det ger dem en chans att uttrycka eventuella farhågor och uppdatera dig om deras framsteg. Det hjälper också till att ta itu med eventuella problem eller funderingar snabbt innan de blir till stora problem. Att checka in får också dina distansmedarbetare att känna sig uppskattade, eftersom det visar att du är intresserad av deras arbete och hur det går för dem.

Glöm inte bort sociala interaktioner

Glöm inte att skapa utrymme för social interaktion. Se till att skapa möjligheter för distansmedarbetare att interagera socialt. Du kan ordna regelbundna teambuilding- eller sociala evenemang, även om det bara handlar om virtuella fikastunder. Det kan verka konstigt till en början, men sådana här metoder kan skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, vilket saknas när människor arbetar på distans. Att umgås med andra teammedlemmar hjälper dem att känna sig mer knutna till sina kollegor och bygga relationer som kan förbättra kommunikationen och samarbetet.

Ge möjlighet till diskussion, återkoppling och erkännande

Alla kör fast ibland, och det gäller även för distansarbetare. Var närvarande för att prata om de uppgifter de arbetar med eller se till att de kommer ihåg att de har teammedlemmar som de kan bolla idéer med.

Om du har fått i uppgift att hantera distansarbetare, se till att ge både feedback och erkännande till dina distansmedarbetare. Att få feedback och erkännande för den ansträngning de lägger ner kan få distansmedarbetare att känna sig sedda och är viktigt för att hålla dem motiverade och engagerade i sitt arbete.

Slutsats

Att se till att en distansmedarbetare känner sig delaktig i ditt företag är ett av de ansvarsområden som ingår i att leda hybridteam. Det är viktigt för att hålla dem engagerade och produktiva. Genom att följa dessa tips kan du skapa en mer sammankopplad och samarbetsinriktad arbetsmiljö för alla.

Kontakta Andreas Lannér

Andreas är alltid öppen för att diskutera dina specifika behov. Han kan snabbt ge dig en korrekt bild av vad vi kan leverera för att uppfylla dina förväntningar.

Nöjda kunder

Konsult-kunder-277x300.webp

“Våra behov var mycket specifika och vi förväntade oss att det skulle vara svårt att lösa. Bara några dagar efter att vi kontaktade Right People fick vi en toppkonsult levererad till oss för ett rimligt timarvode. Det har fungerat perfekt.”

Tue Ansvig, Head of Department, eBay

Logo Right People Group
Logo Right People Group