Softwarearkitekt

Kontakt Right People Group nu for freelance softwarearkitekter – du får:

  • Softwarearkitekter der kan arbejde remote eller onsite hos jer i hele landet
  • Specifik udvælgelse af den bedste freelance softwarearkitekt ift. dit projekt
  • Timepriser på eksperter i softwarearkitektur fra 675 til 1090
  • Gratis tilbud – svar inden 4 timer

Softwarearkitektur – hvor abstraktionen møder virkeligheden?

Den rigtige softwarearkitektur er ekstremt afgørende for, hvor succesfuldt et system bliver. Ligesom den dygtige softwarearkitekt kan skabe fundamentet for succes, så kan den dårlige softwarearkitekt skabe fundamentet for fiasko.

Vi tror på, at en softwarearkitekt generelt set skal være tilknyttet til det praktiske arbejde, der udføres i softwareudviklingen. Er denne kobling for løs, kan retningslinjerne være for svære at efterleve  i praksis og blive ignoreret af virksomhedens udviklere.

Et højt abstraktionsniveau kombineret med pragmatisk sans, stor erfaring og stærk datalogisk viden er de egenskaber, som vi generelt går efter i udvælgelsen af de stærkeste freelance softwarearkitekter til vores kunders projekter.

Freelance softwarearkitekt til dit projekt

De freelance softwarearkitekter, der udvælges af Right People Group , har typisk stor erfaring som udviklere. Da vi kan vælge fuldstændigt frit i markedet, vælger vi typisk konsulenter, der samtidig har specifik erfaring med præcis de problemtyper og løsninger, som Jeres virksomhed står overfor. De typiske roller vi besætter er:

  • Freelance enterprise-arkitekter
  • Freelance forretningsarkitekter
  • Freelance løsningsarkitekter
  • Freelance informationsarkitekter
  • Freelance eksperter i SOA-arkitektur

Rollerne kan sjældent skilles helt ad, og derfor vil en given opgave typisk rumme elementer fra flere forskellige roller.

Har du et muligt behov for en stærk freelance softwarearkitekt, så vil vi meget gerne høre fra dig og gratis give vores bud på en konkret konsulent og en timepris.

Vi kan hjælpe dig med dit behov

FÅ GRATIS TILBUD

PÅ FREELANCE KONSULENT

1-15-ikon-36bIndtast dine oplysninger, så vi kan levere et perfekt match til dit behov.
2-15b-ikon-36Vi sender hurtigt et CV og en timepris på den rigtige freelance konsulent.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.