Konsulentoppdrag – Kubernetes og MongoDB Developer , Remote (15.04.2020)

Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø.

Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare:
·  RabbitMQ som meldingskø
·  Gravitee som API-manager Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø.

I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med et solid oppsett på produksjonsplattformen.

Oppdragsbeskrivelse 
Til denne anskaffelsen har vi behov for en konsulent med god kompetanse og erfaring innen nevnte programvarer og plattformer. Målet med oppdraget er at oppdragsgiver skal være i stand til å produksjonssette løsningen.

Aktivitet 
Kartlegging
Få forståelse av løsningen som den er satt opp.

Beskrivelse/mål 
Arbeidssamling
Migrere utvikling-og testmiljø til ny Kubernetes-instans i Azure, og sette opp produksjonsmiljø i Azure

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

·  God kunnskap og erfaring med Kubernetes og MongoDB

·  God kunnskap om nettverk og sikring av skyplattform

·  Kjennskap til Gravitee.io og RabbitMQ

Migrere utvikling-og testmiljø til ny Kubernetes-instans i Azure, og sette opp produksjonsmiljø i Azure

Start: Så snart som mulig, inntil 30.06.2020

Lende: 40 timer eller inntil relaterte oppgaver bortfaller

Arbeidssted: Kun videomøter benyttes

Interesseret?
Send derette CV´en til mpi+269@rightpeople.dk