Konsulentopgave – Projektleder til større Geodatakonsolideringsprojekt, København (05.08.2019)

For en spændende, offentlig kunde i København søger vi en kompetent projektleder, der har erfaring geodata, implementering og konsolidering af større IT-platforme i det offentlige. Projektet omhandler en softwarekonsolidering af en geodataplatform, der skal sikre en strømlinet og høj datakvalitet. Kundens datagrundlag er i dag baseret på data fra flere forskellige applikationer, der hver især behandler og vedligeholder egne data, hvilket medfører en ujævn datakvalitet. Kunden har gennemført anskaffelsesfasen ift. at indkøbe standardsystemer til at understøtte konsolideringen.

Du vil skulle lede projektet frem til projektafslutning. Du vil blive ansvarlig for at sikre projektleverancer såsom etablering af infrastruktur, installation og konfigurering, test i leverandørtestmiljø og kundetestmiljø, overdragelse til drift samt udrulning. Dette kræver et godt overblik samt evnen til at disponere sin egen og projektets tid rigtigt i forhold til kravene fra styregruppen.

Forudsætninger/krav for opgavens løsning:
– God forståelse for og forudgående praktisk erfaring med geodata
– Certificeringer som enten PRINCE2 Practitioner, IPMA B, PMP eller tilsvarende
– Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet HEM

Praktisk vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte udarbejdelse af ledelsesprodukter baseret på kundens projektmodel, der er baseret på PRINCE2. Dette omfatter bl.a. løbende kommunikation og afstemning med styregruppe, kommunikation med leverandører, faseovergangsrapporter, beslutningsdokumenter, driftsdokumentation, økonomiske dispositioner, journalisering samt statusrapportering. Dertil er vigtigt at du har et godt overblik og trives med alle facetter af projektledelseshåndværket, herunder planlægning, risikohåndtering, beslutningsoplæg, leverandørstyring, ressourcestyring, interessenthåndtering og rapportering.

Arbejdssted: København
Work load: 100 %
Start: ASAP
Varighed: Året ud
Sprog: Dansk

Dine kvalifikationer
Vi søger konsulent til dette projekt, der har følgende kvalifikationer og egenskaber:

– Min. 8 års dokumenteret erfaring med succesfulde, større IT-projekter, herunder geodata-projekter
– Certificeret PRINCE2 Practitioner, IPMA B, PMP eller lignende
– Evnen til at styre store IT-projekter såvel ledelsesmæssigt og økonomisk
– Stor IT-teknisk indsigt
– Stærke analytiske kompetencer
– Selvkørende og kan arbejde selvstændigt, struktureret og løsningsorienteret
– Erfaring med projektledelse i den offentlig sektor

Er du interesseret?
Hvis du har de nødvendige kvalifikationer, så send med det samme dit CV til project_m514@rightpeople.dk.