Konsulentopgave – IT-transitions– og forandringsprojektleder til DevOps-program, København (31.07.2019)

For en offentlig kunde i det centrale København søger vi en erfaren og certificeret forandringsprojekt-/programleder med erfaring i at varetage transitioner fra en klassisk siloopdelt IT-driftsorganisation til en agil cross-functional DevOps-organisation. Kundens direktion har bl.a. en ambition om at forbedre leverancehastigheden i driftsorganisationen, og er kommet til den erkendelse, at det vil kræve en organisatorisk omstilling at kunne få en kortere time-to-market på deres cloud-leverancer.

Målet er i den første fase af programmet at modne kundens nuværende cloud-setup i Azure, så de får bedre governance samt opnår øget standardisering og automatisering vha. DevOps-principper og praksis. Programmets anden fase omhandler at forestå selve cloud-transitionen. Der tages beslutning om anden fases gennemførsel i foråret 2020.

Der er behov for en profil, som kan lede denne proces og som har erfaring med organisatoriske omstillinger fra en klassisk driftsorganisering med siloopdelinger og dybe kompetenceprofiler til mere agile cross-functional DevOps-teams med bredere kompetenceprofiler. Vedkommende skal have en grundlæggende forståelse for den omstilling kunden står overfor og kunne navigere i større, offentlige organisationer.

Arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
– Overordnet IT- program-/projektledelse
– Interessent- og styregruppehåndtering, herunder fremdriftsrapportering, økonomi og risikorapportering
– Omlægning til DevOps-organisation
– Uddannelsesplanlægning
– Forandringsledelse
– Transitionsledelse
– Cloud-transition
– Projektdokumentation
– Governance

Programmet har tre spor med hver deres interne delprojektleder, der alle vil referere til dig, som den overordnede projektleder. De tre spor omfatter forandringsledelse, udbud og cloud-migrering.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra det offentlige og praktisk kendskab til Statens IT-projektmodel, samt at du er certificeret PRINCE2, IPMA C, PMP/PMI eller lignende.

Arbejdssted: København
Work load: 100%
Start: 1. september
Varighed:
– Fase 1: 7 måneder
– Mulig fase 2: 12 måneder
Sprog: Dansk

Dine kvalifikationer
Vi søger en konsulent med følgende erfaring og kompetencer:

– Certificeret projektleder med 8+ års relevant erfaring og med dokumenteret succesfuld ledelse af IT-transitioner fra vandfaldsorganisationer til DevOps-organisationer
– Solid erfaring med transitions- og forandringsprocesser og disses udrulning
– Solid erfaring med interessent- og styregruppehåndtering i en offentlig, politisk styret organisation
– Erfaring med identifikation af opkvalificeringsbehov og uddannelsesplanlægning
– Erfaring med Azure/Azure Cloud
– Certificeret IPMA B/C, PRINCE2, PMI/PMP eller lignende niveau
– Godt overblik
– Gode interessenthåndteringskompetencer
– Pragmatisk og imødekommende

Er du interesseret?

Så send med det samme dit cv til project_m513@rightpeople.dk