Senior IT-Prosjektleder, Tommy Larsson – 10 spørsmål til eksperten

Tommy Larsson har mer enn 20 års erfaring innen prosjektledelse for både små og store prosjekter. Med bakgrunn som systemutvikler har han også lang erfaring med systemutvikling og systemintegrasjon.

1.  Hvorfor bestemte du deg for å jobbe som en selvstendig konsulent

Jeg jobbet lenge som fast ansatt og senere i et konsulentfirma. Etter det ønsket jeg å forsøke for meg selv og startet som selvstendig konsulent ved årsskiftet 2016&2017, og det har passet meg bra. Det gir store muligheter for frihet for eksempel når det gjelder arbeidstid.

2.  Hvordan tror du etterspørselen etter selvstendige IT-prosjektledere vil være i årene som kommer?

De senere årene har det vært annonsert mange prosjekter gjennom en rekke konsulentselskaper, så etterspøreselen er høy. Samtidig er det mange IT-prosjektledere som melder seg til hver eneste jobb, så det er tøff konkurranse. Derfor er det viktig at du har riktig timing, finner det rette prosjektet tilpasset din kompetanse og at du forstår kundens forventninger til deg som konsulent. Fremover tror jeg innleieøkonomien vil fortsette å vokse. Det er ingen tegn til svekkelse.

3.   Hva er den viktigste profesjonelle trenden innen IT-prosjektledelse for tiden?

I 2018 var GDPR en klar trend. Dette er noe vi så mye av. Men nå ser jeg ingen klare enkelttrender for 2019. Digitaliseringsprosjekter blir stadig vanligere, noe som skyldes en kombinasjon av bedriftsendringer som følge av nye IT-løsninger og utnyttelse av de mulighetene dette gir. Jeg tror mang selskap føler at de må forandre seg innen dette feltet, men i mange tilfeller vet de ikke hvordan.

4.   Hvilke egenskaper tror du skiller de beste IT-prosjektlederne fra resten?

Først og fremst må du ha grunnleggende utdanning i prosjektledelse som gir deg et solid grunnlag. Avhengig av feltet er det også viktig å ha en form for operasjonell kompetanse.

Den siste jobben jeg gjorde handlet om å strukturere kundens prosjekt. De hadde veldokumenterte metoder og prosesser for prosjektledelse, mne det ble viktig å hjelpe dem med å følge disse og lage tydelig dokumentasjon som kunne hjelpe i beslutningsprosessene på ulike stadier av prosjektet. Det var viktig at avgjørelsene var basert på forsvarlig informasjon for å opprettholde kvaliteten på leveransen.

5.   Hva er avgjørende for et vellykket IT-prosjekt og hva øker faren for å mislykkes?

En viktig suksessfaktor er å sørge for at kunden gir prosjektlederen et riktig bilde av hvorfor de ønsker å starte dette IT-prosjektet. Det spørsmålet kan bare besvares med en grundig behovsanalyse. Prosjektet kan selvsagt styres på en fleksibel måte, men du må fortsatt ha et klart bilde av hvilke fordeler bedriften skal få fra prosjektet. Det er grunnleggende arbeid som må gjøres og det er noe jeg har møtt i alle mine år som IT-prosjektleder.
I mange tilfeller virker det som om kunden ikke forstår hva de ber om. Da blir det vanskelig for prosjektlederen å levere. Derfor er dialogen mellom klienten og teamet avgjørende for å sikre vellykket levering av prosjektet basert på gjensidig forståelse og forventningsjustering.
Du er med en gang på feil vei når du mottar dårlige kravspesifikasjoner, og interessentene har ulike meninger om deres behov. I tillegg kan en person ha urealistiske forventninger til planleggingen. Det ser vi ofte når flere prosjekter er avhengige av hverandre. Som prosjektleder er utfordringen å svare på disse og argumentere for mer realistiske tidsplaner.

6.   Hvordan holder du deg oppdatert på trendene innen ditt felt?

De senere årene har jeg deltatt på lokale kurs for å holde meg selv oppdatert innen fagfeltet. Ellers leser jeg nyheter på ulike plattformer innen fagfelt som interesserer meg. Jeg er medlem av den Svenske Dataforeningen som er et typisk nyhetsforum. Som gammel sivilingeniør er jeg også medlem av Svenska Ingenjörer, som har mye IT-relatert innhold.

7.   Hvordan fungerer ditt samarbeid med Right People Group?

Da jeg fikk mitt siste prosjekt gjennom Right People Group, var jeg ikke aktiv på jakt etter prosekter og hadde ingen kontakt med konsulentselskaper. Da muligheten bød seg, ble jeg kontaktet av konsulentmanageren via LinkkedIn. Det var spennende.

Fra den første kontakten gikk det veldig fort.  Det gikk bare en helg mellom den første kontakten og intervjuet med klienten. Så var vi klare til å starte opp. I løpet av prosjektet var det god kontakt med min konsulentmanager. Jeg følte at jeg fikk raskt svar på alle de spørsmålene jeg hadde.

8.   Hva er ditt beste råd til andre IT-prosjektledere som vurderer å bli selvstendige?

Jeg kan definitivt anbefale å bli selvstendig konsulent, men du må tenke å hva slags person du er. Som selvstendig konsulent må du være forberedt på å sende mange søknader og selge inn deg selv. Det er viktig å knytte din konsulentprofil med alle konsulentselskapene for de oppgavene du er interessert i.  I tillegg, siden du kan kontaktes gjennom LinkedIn, er det viktig å alltid holde den profilen oppdatert.

Du må være på hele tiden, søke prosjekter og følge opp. Et godt råd er å alltif forsøke å få et personlig forhold til kontaktpersonen for prosjekter, siden det er denne personen du må overbevise. Dette kan i noen tilfeller være vanskelig og andre ganger enkelt. Jeg fikk god kontakt med konsulentmanageren på Right People Group. Noen av de større selskapene kan være ganske anonyme, noe som gjør det vanskelig å skape en personlig relasjon.

Er du konsulent? Motta nye prosjekter på epost!

9.  Hva ønsker du, som selvstendig konsulent, fra konsulentselskapene?

Selvsagt, som selvstendig konsulent, ønsker du å få prosjekter innen ditt ekspertområde. Noe som er interessant for konsulenter å vite er hvilket rammeverk konsulentselskapene har, noe som ikke alltid er  lett å finne ut. Dette ville gjort det enklere for oss å vite hva slags type prosjekter de har.

Det er også viktig å offentliggjøre åpne prosjekter på selskapets nettsider, slik at jeg som selvstendig konsulent lett kan finne dem. Det er også verdifullt for oss å ha en personlig kontaktperson som  er veldig åpen. Det bør klargjøres for eksempel hvilken prosentsats som legges på min timespris.

10.   Hva er ditt beste råd for selskaper som vurderer å leie inn selvstendige IT-prosjektledere?

Mitt inntrykk er at selvstendige konsulenter er noe mer erfarne enn fast ansatte, på samme måte som selvstendige konsulenter er mer selvgående.

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • FÅ GRATIS TILBUD
  • KONSEPTVIDEO
  • PRISMODELL
  • HVORDAN VI VELGER
  • ER DU KONSULENT?