Konsulentoppdrag (remote)Systemutvikler – Publisert: 27.03.2020 

For en av våre kunder som utøver rådgiving til næringslivet innen HMS/ arbeidsmiljø, og kvalitet, søker vi en Typo3 systemutvikler. Kunden har fått utviklet et eget web-basert system for håndtering og revidering av dokumenter innen nevnte område, samt en modul for registrering og behandling av avvik. I 2018 startet kunden et utviklingsarbeid med versjon 2.0 av systemet. Kundens nåværende systemutvikler har av personlige grunner valgt å avslutte det pågående prosjektet, og vi er derfor ute etter å finne en konsulent som kan bistå med å fullføre utviklingsarbeidet. Kundens nåværende konsulent sitter i København, og vil være behjelpelig med å overføre arbeidet til ny konsulent.

Vi ser etter en konsulent med følgende kvalifikasjoner:
– Solid kunnskap i Typo3 og PHP
– Min. 3 års erfaring med systemutvikling
– Testing

Arbeidssted: Remote
Oppstart: Innen 30 juni
Varighet: 5 mnd
Arbeidsmengde: 1-2 dager per uke
Språk: Skandinavisk

Er du interessert?
Hvis denne oppgaven passer din profil, send din CV, tilgjengelighet til mak@rightpeoplegroup.com