Konsulentoppdrag – Løsningsarkitekt SAP – publisert: 24.06.2019 

Vi søker en erfaren løsningsarkitekt med spisskompetanse i SAP til selskap i helsesektoren. Selskapet innfører nye, felles arbeidsprosesser og ny systemløsning innen fagområdene regnskap, budsjett, innkjøp og logistikk. SAP S/4 HANA er valgt som systemløsning med IBM som leverandør.

Snart går oppdraget gå inn i en ny fase bestående av design og innføring av utvidelser innen lager og forsyning. I denne fasen skal det settes opp avansert lagerstyring med bruk av EWM, selskapet skal legge til transportadministrasjon med bruk av SAP Transportation Management og en rekke forsyningskjeder skal flyttes over i løsningen. Dette vil kreve integrasjoner mot en rekke fagsystemer.

Som konsulent i dette oppdraget vil du inngå i et team på 5 arkitekter. Rådgivning vil være en viktig del av oppdraget. I tillegg skal du bidra i utarbeidelse og dokumentasjon av løsningsarkitektur, spesielt relatert til håndtering av integrasjoner mot randsystemer og utfasing av gamle løsninger.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
– Bistå i tilrettelegging for god systemdesign og innføring
– Rådgivning og konsekvensvurderinger innen områdene lagerstyring og logistikk
– Dokumentere løsningsarkitektur (prosesser, informasjon og applikasjon) inklusiv vurderinger som beskriver konsekvensen av ulike løsningsalternativer for forretningen
– Bidra i integrasjonsarbeid

Kvalifikasjoner 
For dette prosjektet leter vi etter en konsulent med kunnskap innenfor de følgende områdene:
– Erfaring som løsningsarkitekt i store, komplekse organisasjoner
– God kunnskap om SAP innen fagområdene nevnt over, spesielt SAP EWM og SAP TM
– Erfaring med integrasjoner mot SAP
– Erfaring med integrasjon mellom SAP og robotisere løsninger er en fordel
– Generelt god forståelse for IKT og muligheter knyttet til anvendelse av SAP for å få effektive arbeidsprosesser

Oppstart: I august
Varighet: 6 mnd, med opsjon på inntil 2 år
Stillingsprosent: 50 – 100 %
Lokasjon: Bergen eller Stavanger. For utenbys konsulenter forventes fysisk tilstedeværelse min. 3 dager pr. uke.

Interessert?
Om du er interessert og besitter de nødvendige kvalifikasjonene, vennligst send din CV til mak@rightpeoplegroup.com