Konsulentoppdrag – Java og Spring Boot-utvikler – publisert: 11.07.2019

På vegne av  en av våre partnere leter vi etter meget erfarne Java og Spring Boot-utviklere til å bidra i utviklingen av en løsning for betalingsbehandling på en Java-basert mikropunktarkitektur i OpenShift.

Dine kvalifikasjoner:
– Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
– Sterke utviklingsferdigheter i Java 8 (eller 11) og Spring Boot
– Solid erfaring med DevOps og smidige utviklingsmetoder og verktøy
– Erfaring med Microservices og distribuert systemutvikling
– Erfaring med API-design og Swagger
– Erfaring med automatisert testing og testverktøy (som Cucumber, Spock, Karma eller lignende)

Det er en fordel hvis konsulentene har erfaring med/kjennskap til:
– Skytjenester som Docker og Kubernetes (OpenShift)
– MongoDB
– Rabbit MQ
– Kafka
– Kibana
Git & Jenkins
WSO2
AngularJS
Vert.x / Hazelcast
– Oracle eller anden relationel database

Sted: Oslo
Arbeidsmengde: 100%
Startdato: 01.08.2019
Varighet: 3 + 9 måneder
Språk: Norsk eller Dansk

Er du interessert?
Om du er interessert og besitter de nødvendige kvalifikasjonene, vennligst send din CV til mak@rightpeoplegroup.com