Konsulentoppdrag – Interim leder IT – publisert 05.09.2019

For en av våre kunder søker vi etter en interim leder med solid bakgrunn som IT-sjef og prosjektleder. Vår kunde ønsker en vellykket overgang til ny programpakke bestående av WMS, TMS, OMS/MDM i årene 2019-2021. Det forventes en effektiv gjennomføring av prosjektet, hvor konsulenten skal et korrekt fokus på stadig å optimalisere prosesser og søke forbedringer i oppfølging som gir økt kvalitet til kunder og forbedret fortjeneste. Prosjektene skal gjennomføres i henhold til plan, budsjett uten at kundene merker endringen annet enn gjennom positive opplevelser.

Konsulenten skal også være bidragsyter i å sikre gode interne arbeidsrutiner i samarbeid med alle andre avdelinger, samt bidra til at kunden har gode relasjoner til leverandører og kunder. Rett kandidat for prosjektet vil sitte i kundens ledergruppe og ha stor innflytelse på deres IT og infrastruktur.

Ansvarsoppgaver
– Ansvar for overgang til ny programpakke (WMS, TMS, OMS/MDM)
– Ansvar for dialog, kommunikasjon internt og med leverandører involvert
– Ansvarlig  for prosjektets fremdriftsplan, samt overholdelse av økonomisk prosjektramme
– Ansvarlig for å engasjere alle nødvendige menneskelige og materielle ressurser nødvendig for prosjektgjennomføring i tråd med prosjektplanen og innenfor prosjektrammen
– Lage underlag for å sikre tilstrekkelig kompetanseheving for å ta i bruk nye systemer

Dine kvalifikasjoner:
– Du har logistikkbakgrunn eller kjennskap til dagligvare bransjen eller omfattende supply chain erfaring
– Senior prosjektleder som kan vise til flere vellykkede prosjekter
Du er god på å kommunisere, ærlig og direkte i din dialog

Sted: Oslo
Arbeidsmengde: 100%
Startdato: Innen inngangen av november
Varighet: 2021
Språk: Norsk

Er du interessert?
Hvis denne oppgaven passer din profil, send din CV, tilgjengelighet til mak@rightpeoplegroup.com