Konsulentoppdrag – Infrastruktur arkitekt, Oslo (07.04.2020)

Hos kunde jobber mange ansatte som har varierte behov innen infrastruktur og applikasjoner for å få utført sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi ser etter en teknisk dyktig arkitekt som kan være en lytter til brukernes behov, og samtidig omsette komplekse behov til langsiktig gode løsninger i et strategisk perspektiv. Arkitekten vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser som har betydning for den norske befolkningen og må kunne stille krav og spørsmål til løsningsforslag fra leverandørene.

Kunde sin hovedleverandør av infrastruktur er Norsk Helsenett, men vel så viktig i denne sammenheng er samarbeid med andre leverandører av nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur. Sammen med våre driftsleverandører skal arkitekten arbeide frem løsninger for hvordan vi med vår infrastruktur og vårt mulighetsrom på best mulig måte kan dekke behovene.

 • Utvikle og anbefale mål for infrastruktur-konsepter og sikkerhetsarkitektur i samarbeid med øvrige arkitekter, sikkerhetsmiljø og organisasjonen for øvrig
 • Bidra i konseptvalg, være brobygger, formidle brukerbehov og drøfte ulike design med samarbeidspartnere innen infrastruktur
 • Strømlinjeforme arbeid rundt kravstilling knyttet til leverandører
 • Følge opp infrastruktur-leveranser i samarbeid med leverandørkoordinator
 • Være en rådgiver for aktuelle brukere og holde seg fortløpende oppdatert om endrede behov i organisasjonen
 • Bidra i arbeid med risikoanalyser og databehandleravtaler

 

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Mulighet for oppstart snarest, gjerne før 1. mai.
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi, fra høyskole eller universitet, minimum på bachelornivå. Svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Flere års relevant arbeidserfaring innen IT-infrastruktur
 • Erfaring fra arkitektur- og/eller IT-ledelse fra større og mer komplekse organisasjoner
 • Bred og oppdatert kunnskap og erfaring på ulike driftsplattformer
 • God kunnskap og praktisk erfaring med implementering av forskjellige teknologiområder som identitetshåndtering, kryptering, filoverføring, skytjenester lagring med mer.
 • Erfaring med drift av både server og klientmiljøer basert på både Linux og Microsoft
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjons egenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Fordel med erfaring fra forskningsmiljøer
 • Konsulenten bør ved behov ha mulighet til å reise mellom Oslo og Bergen.

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring og referanser vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse.

 

Start: 01.05.2020

Varighet: 6 mnd

Opsjon: 6 mnd

Lokasjon: Oslo

Omfang: 50-100% (Kunde er fleksibel)

Språk: Norsk

 

Interesseret?
Send deretter CVen til mpi+268@rightpeople.dk