Konsulentoppdrag – IKT prosjektleder – publisert: 25.06.2019 

Til et norsk statlig direktorat er vi på leting etter en prosjektleder med erfaring fra komplekse IKT prosjekter hvor samhandling med andre etater/virksomheter har vært en del. I dette oppdraget vil du lede prosjektgruppen som vil være bemannet med fagressurser fra direktoratet (produktansvarlig, arkitekt, fagressurser, innføringsansvarlig, testleder), og underleverandører for produkt/utviklings-leveranser. Du vil også jobbe tett sammen med direktoratets prosjekteier, og rapportere til styringsgruppen for direktoratets digitaliseringsprogram.

Arbeidsområder:
– Lede prosjektet i planlegging og gjennomføringsfasen herunder RFI/anskaffelse/utforming av avtale med utviklingsleverandør.
– Lede praktiske prosjektlederoppgaver (konfigurering, test og innføring) i samarbeid med direktoratets ansatte, og valgt(e) leverandører. Prosessledelse – fasilitering – workshopledelse
– Tett samarbeid med virksomhetsarkitekt som leder arkitekturutredningen

Arbeidsoppgaver:
– Lede prosjekt i henhold til krav til prosjektledelse (basert på Prosjektveiviseren) fra direktoratets prosjektkontor
– Delta i direktoratets forum for prosjektledelse for å dele erfaringer med andre prosjektledere
– Samarbeide tett med prosjekteier og utviklingssjef
– Rapportere prosjektstatus (tid, kost, kvalitet) ihht retningslinjer satt av prosjektkontor (PMO)
– Oppfølging av leverandør under teknisk utvikling/leveranser
– Funksjonelle avklaringer og endringshåndtering

Krav til kompetanse/erfaring:
– Bred erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekt med både utvikling og implementering av standard produkter i offentlig sektor
– Gjerne sertifisert Prince2 og praktisk erfaring med Prosjektveiviseren
– Gode evner til planlegging og gjennomføring
– Evne til å lede tverrfaglig prosjektgruppe, og prioritere oppgaver
– Være strukturert og effektiv
– Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
– Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig
– Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Sted: Oslo
Oppstart: Planlegging: 1.9.19 – 31.12.19. Gjennomføring: 1.1.20 – 30.8.21
Varighet: 30. august 2021
Stillingsprosent: 80 – 100 %
Språk: Skandinavisk

Interessert?
Om du er interessert og besitter de nødvendige kvalifikasjonene, vennligst send din CV til mak@rightpeoplegroup.com