Konsulentoppdrag – Fullstack Webutvikler Backend – publisert: 06.06.2019

Er du en Fullstack Backend Webutvikler som er dyktig på håndtere å jobbe parallelt med eksisterende og ny teknologi? Vi er på leting etter en tung profil til oppdrag til selskap i offentlig sektor.

I dette oppdraget vil du primært ivareta forvaltningen og videreutviklingen av selskapets webløsning, men vil også bli involvert i utviklingen av nye webapplikasjoner (Single Page Applications) og webportalløsninger. Du vil bli en del av et team, være en bidragsyter i utviklingsmiljøet og bryne deg på utfordrende oppgaver.

Arbeidsoppgaver:
– Sammen med teamet ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger (i EPiServer og .Net)
– Bistå i valg av teknologi for nytt CMS
– Bistå i etablering av ny teknologiplattform og migrering til det
– Bistå med testing
– Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer med teamet
– Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen reiseinformasjonstjenester
– Bistå med beslutninger og avklaringer i teamet
– Etablere gode relasjoner med utviklingsmiljøer hos selskapet

Kvalifikasjoner: 
Den rette kandidaten for dette prosjekter har de følgende kvalifikasjonene:
– Erfaring fra webteknologier, verktøy og rammeverk i Node.js, Express, NPM
– Erfaring fra .NET back-end teknologier som: ASP.Net 4.5 og 5  WebAPI/WCF/ REST/ MVC/.Net core
– Kjennskap til handtering av distribuerte sesjoner (ved integrasjon av SPA-er)
– Kjennskap til microservice arkitektur
– God kjennskap til databaser bla. MSSQL
– God erfaring med smidige utviklingsmetode
– God erfaring med API-er og tjenester relatert til reiseplanlegging
– Erfaring med GraphQL API-er

Fordel om du også har erfaring med: 
– EPiServer (v. 7.5 og høyere)
– Frontend software utvikling, spesifikt rammeverk: React, Angular, Angular2.
– Erfaring med cross-browser support (IE, Chrome, Firefox)
– Degraderingsteknikker for å håndtere ustøttede funksjoner
– Debugging gjennom bruk av browserverktøy, og ytelsestesting av websider
– Utvikling i og mot public cloud (som AWS eller Azure)
– JavaScript, HTML5, AJAX, CSS, Jquery, ASP.NET, .Net C#
– TeamCity og Octopus eller tilsvarende bygg- og deploymentløsninger
– Test av integrasjoner og APIer
– Testautomatisering, last/ytelsestesting, integrasjonstesting
– Universell utforming, gode brukeropplevelser og hvordan kode påvirker dette
– Responsive design
– Event sourcing
– Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
– Pakking og deployment av løsninger i Kubernetes
– Kjennskap til GDPR
– Kjennskap til OTP (Open trip planer)
– Kjennskap til headless CMS systemer

Sted: Oslo, Onsite
Arbeidstid: 100%
Oppstart: 1 Juli 2019
Startdato: 31.01.2020 med mulighet for forlengelse
Språk: Skandinavisk, minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Interessert?
Om du er interessert og besitter de nødvendige kvalifikasjonene, vennligst send din CV til mak@rightpeoplegroup.com