Konsulent jobb – Videreutvikling av sannitidssystem, Stavanger eller Remote (18.05.2020)

Kolumbus Sanntidsskjerm er en webapplikasjon som viser avgangsinformasjon og kart for buss, båt og tog på digitale skjermer. Dette er del av vår digitale plattform og løsningen er i bruk i en rekke bedrifter, kjøpesentre, holdeplasser og togstasjoner i Rogaland.  Dagens løsning er tilgjengelig her:  https://kolumbus-sanntidsskjerm-backend-prod.azurewebsites.net/

 • Løsningen skal ha svært høy driftsstabilitet
 • Løsningen skal være mest mulig basert på etablerte standarder og teknologier.
 • Løsningen skal være fleksibel og tilpasse seg endringer i omgivelsene over tid:
 • nye brukerbehov og målgrupper
 • nye digitale flater
 • integrasjon med nye systemer
 • ny teknologisk utvikling
 • Løsningen skal være skalerbar i forhold til brukertrafikk og belastning
 • Løsningen skal ivareta gjeldende krav til sikkerhet

Leverandøren skal i nært samarbeid med Kolumbus levere kompetanse og IT-utvikling som støtter følgende behov:

 • Forvaltning og videreutvikling av dagens Kolumbus Sanntidsskjerm
 • Overordnet teknisk kompetanseoverføring fra leverandør til oppdragsgiver
 • Dokumentasjon

Løsningen skal være i henhold til høye krav til stabilitet, tilgjengelighet, ytelse og bruk av standardiserte komponenter og teknologier. Med tanke på høy eksponering må alle komponenter i løsningen understøtte robusthet og stabilitet for å unngå nedetid.

Utviklingsmiljø

Utviklingsmiljøet er oppdragsgivers eksisterende miljø i Microsoft Azure, både for test og produksjon. Alle nødvendige ressurser og tilganger vil bli gitt fra Kolumbus.  Utviklere vil ha stor faglig frihet til å påvirke arkitektur, teknisk design og valg av utviklingsverktøy.

Kjøremiljø

Kjøremiljø for webklient er browsere i dagens marked. Kjøremiljø for sentrale komponenter vil være Microsoft Azure.

Sikkerhet

Denne løsningen inneholder ikke konfidensielle data, så sikkerhet i dette oppdraget omhandler først og fremst tiltak for å hindre at uvedkommende kan styre innhold på skjermene.

 • Relevante anbefalinger fra OWASP Top 10 2017 skal benyttes
 • All nettverkstrafikk skal være kryptert med HTTPS
 • All tilgang til sentrale funksjoner skal begrenses, f.eks. med device sertifikater, SAS Tokens eller andre tilsvarende standarder

Prosjektorganisering

Vi vil ha en enkel organisering og benytte en kombinasjon av interne og eksterne ressurser. Prosjektet vil basere seg på teamwork, tett samarbeid og smidige metoder med størst vekt på leveranseevne og kvalitet. Prosjektledelse og koordinering leveres av Kolumbus.

Kvalifikasjoner

Konsulenten(e) som skal bistå i denne prosessen må dokumentere generell høy kompetanse og erfaring. Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Høy motivasjon, leveranseevne og gode samarbeidsevner
 • Gode egenskaper for tett jobbing i team og bruk av smidig utviklingsmetodikk
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • God sluttbrukerforståelse og kunne omsette teknisk implementasjon til kundeverdi
 • Utviklingserfaring på .NET Microsoft plattform og Azure, webservices, HTTP/S, REST, JSON, Javascript, HTML, API-er.
 • Erfaring fra deployment mot ulike utviklings-test og produksjonsmiljøer
 • God kompetanse innenfor integrasjon mot ulike interne og eksterne datakilder
 • Generell kunnskap om nettverk og ulike kommunikasjonsprotokoller.

Oppstart:  starten av August 2020

Lengde: 1 år

Omfang: 50%

Arbeidssted: Egne lokaler eller hos kunden i Stavanger (møter i Stavanger må påregnes)

Arbeidsspråk: Norsk

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+261@rightpeople.dk