Konsulent jobb – Løsningsarkitekt til Helse, Oslo (07.04.2020)

NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2).

Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drift.

Løsningsarkitekten vil jobbe i kundeprosjekt med oppgaver innen infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, AD, Microsoft Office 365, Exchange, Samhandling og aksessløsninger til fagapplikasjoner.

Krav til kompetanse

Som løsningsarkitekt kreves det at personene forstår det tekniske i tillegg til det funksjonelle og klarer å sette dette sammen i en form av løsningen.
Teknisk kompetanse og erfaring som løsningsarkitekt
Inneha rollen som Teknisk ansvarlig i Kundeprosjekt og rådgi prosjektleder og styringsgruppe
Helhetsforståelse og evnen til å designe enkle bruker-, forvaltning- og driftsvennlige- løsninger
Erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide med ulike fagmiljøer
Erfaring med implementering og migreringsoppgaver
Erfaring med bakke- og skyløsninger
Vise til erfaring, gjerne dokumentert, fra prosjekt til forvaltning / drift / linje
Tydelig i kommunikasjon både muntlig og skriftlig
Teknisk kompetanse innen spesielt Microsoft Windows-sfæren og erfaring for implementering av infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, Active Directory, Office 365, Exchange, samhandling og aksessløsninger
En generell god grunnkompetanse innen integrasjoner og generell «driftsarkitektur» er essensielt.

Oppstart: 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) 03.08 2020 (Løsningsarkitekt 2)

Lengde: 6 måneder fra opstartsdato

Omfang: 100%

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsspråk: Engelsk og Norsk

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+259@rightpeople.dk