Konsulent jobb – Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk, Oslo (21.04.2020)

Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og realisere en slik infrastruktur som en tjeneste på Norsk Helsenett SF sitt nasjonale stamnett. Prosjektet for modernisering av LAN skal spesifisere, planlegge og etablere en slik infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF.

Prosjektet for modernisering av LAN er organisert i tre områder:

Infrastruktur og verktøy,
drift og forvaltningstjenester,
prosjekt og utbygging.

Oppdragsgiver søker nå en konsulent til området ‘drift- og forvaltningstjenester’. Mandatet til dette området er å kartlegge dagens situasjon og behov innenfor drift, vedlikehold og forvaltning av Helse Sør-Øst RHF sin IKT-nettverksinfrastruktur og deretter definere, spesifisere og senere tilrettelegge for disse oppgavene for en modernisert IKT-nettverksinfrastruktur. Konsulenten vil få hovedansvaret for dette arbeidet, men fagpersoner fra Sykehuspartner vil delta inn i arbeidet. Selv om konsulentens arbeid er organisert innenfor prosjektet for modernisering av LAN, omfatter oppgaven også de drift- og forvaltningstjenester Sykehuspartner HF vil kjøpe for WAN-tjenesten på Norsk Helsenett SF sitt stamnett.

Sykehuspartner HF søker en seniorkonsulent med følgende kompetanse og kvalifikasjoner:

Solid erfaring fra operative drifts- og forvaltningsorganisasjoner/miljøer for IKT-nettverksinfrastruktur i større virksomheter eller tjenesteleverandører, kunnskap om og erfaring med modeller, standarder og verktøyporteføljer for drift- og forvaltning av moderne IKT-nettverk, spesielt infrastruktur basert på ‘Software Defined Network’-teknologi,
god kunnskap om leverandørmarkedet og det dette markedet tilbyr innenfor drifts- og vedlikeholdstjenester for moderne IKT-nettverksinfrastruktur,
erfaring med endringsprosesser i drift- og forvaltningsorganisasjoner,
erfaring med ledelse/prosjektledelse i teknologiorganisasjoner,
erfaring fra store anskaffelsesprosesser, herunder erfaring med kravspesifikasjon, tilbudsevaluering og leverandørdialog,
strukturert, systematisk og analytisk sterk,
solide samarbeidsevner,
høy arbeidskapasitet,
meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Det bemerkes at konsulenten vil delta i utforming av et konkurransegrunnlag for en anskaffelse av IKT-nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Det vil kunne oppstå en habilitetskonflikt dersom konsulenten eller konsulentens arbeidsgiver senere ønsker å delta som tilbyder i en slik anskaffelse. Ved en eventuell slik habilitetskonflikt vil konsulenten og/eller konsulentens arbeidsgiver ikke kunne delta som tilbyder i nevnte anskaffelse.

Oppstart: 01.05..2020

Lengde: til 31.12.2020

Opsjon: 31.12.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsspråk: Skandinavisk (norsk prioriteres)

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+255@rightpeople.dk