Grunnleggerne av Right People Group

Right People Group forvaltes og eies av de to grunnleggerne, Henrik Arent og Søren Rosenmeier.

Henrik Arent, International CEO and Founder

Partner, Henrik Arent

Utdannet cand.mag. i Organisasjon og Ledelse og med bakgrunn i mediebransjen, sist som analysesjef hos InfoPaq. Var i 2007 med til å stifte Right People Group og har både deltatt i leveringen av freelancekonsulenter og har selv ivaretatt ledelse av komplekse prosjekter for nøkkelkunder.

Spesialist i prosjektledelse og ekspert i bemanning av oppgaver knyttet til prosjektledelse, infrastruktur og utviklingsprosjekter.

Sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Mobil: +45 2629 5568

E-post: hda@rightpeople.dk

Linkedin: linkedin.com/in/henrik-deichmann-arent/

Søren Rosenmeier, International CEO and founder

Partner, Søren Rosenmeier

Utdannet Master fra Copenhagen Business School, CBS, med spesialisering i markedsføring og informatikk. Opprinnelige bakgrunn som selvstendig konsulent innen IT prosjektledelse. Var i 2007 med til å stifte Right People Group.

Har god kjennskap til hele freelancemarkedet og har vært ansvarlig for å definere Right People Group sine prosesser for search&selsection av freelancekonsulenter.

Sertifisert PRINCE2 Practitioner, ISTQB, Six Sigma Green Belt, IPMA og ITIL Expert.

Mobil: +45 2613 0316

E-post: sgr@rightpeoplegroup.com

Linkedin: linkedin.com/in/rosenmeier/