Grunnleggerne av Right People Group

Right People Group forvaltes og eies av de to grunnleggerne, Henrik Arent og Søren Rosenmeier.
Henrik Arent, CEO and Founder

Partner, Henrik Arent

Utdannet cand.mag. i Organisasjon og Ledelse og med bakgrunn i mediebransjen, sist som analysesjef hos InfoPaq. Var i 2007 med til å stifte Right People Group og har både deltatt i leveringen av freelancekonsulenter og har selv ivaretatt ledelse av komplekse prosjekter for nøkkelkunder.

Spesialist i prosjektledelse og ekspert i bemanning av oppgaver knyttet til prosjektledelse, infrastruktur og utviklingsprosjekter.

Sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Mobil: +45 2629 5568

E-post: hda@rightpeople.dk

Linkedin: linkedin.com/in/henrik-deichmann-arent/

Soren Rosenmeier International CEO

Partner, Søren Rosenmeier

Utdannet Master fra Copenhagen Business School, CBS, med spesialisering i markedsføring og informatikk. Opprinnelige bakgrunn som selvstendig konsulent innen IT prosjektledelse. Var i 2007 med til å stifte Right People Group.

Har god kjennskap til hele freelancemarkedet og har vært ansvarlig for å definere Right People Group sine prosesser for search&selsection av freelancekonsulenter.

Sertifisert PRINCE2 Practitioner, ISTQB, Six Sigma Green Belt, IPMA og ITIL Expert.

Mobil: +45 2613 0316

E-post: sgr@rightpeoplegroup.com

Linkedin: linkedin.com/in/rosenmeier/