Formål

Vi ser i stadig stigende grad at de aller dyktigste folkene ønsker å være selvstendige konsulenter og fritt velge oppgaver, kunder og samarbeidspartnere.

Det er disse menneskene som utgjør Right People Group sin råvare, og rollen vår er todelt. Dels gir vi de beste konsulentene de oppgavene der de trives og yter aller best. Dels er vi den kompetente hånden som en kunde problemløst kan rekke ut etter i freelancemarkedet, og veldig raskt finne en bestemt kompetanse på ekspertnivå.

Både forretningsområder og teknologier er i konstant og rask forandring. Fremtidens sterkeste virksomheter er dem som både har leveransekraft og agilitet til å navigere i disse forandringene.

Leveringskraft og agilitet sikres best ved å ha en kjerne av kompetente medarbeidere til å angi retning for virksomheten og løse permanente oppgaver. Denne kjernen bør suppleres av freelancespesialister som hyres inn for å utføre midlertidige spesialistoppgaver på høyeste nivå.

Vi kjenner freelancemarkedet bedre enn noen annen. Formålet vårt er å være en betrodd samarbeidspartner som hjelper kundene våre til å skape forretningsmessig suksess ved levering av de beste konsulentene perfekt matchet til den konkrete oppgaven.