Hvordan samarbeider vi med våre kunder

Det skal være enkelt, raskt og effektivt å jobbe sammen med Right People Group, og det er alltid både gratis og uten forpliktelser å få våre bud på en konsulent til en gitt oppgave.

Når du henvender deg til oss med et spesifikt behov, vil vi stille en rekke spørsmål for å forstå hva det er du gjerne vil ha løst, hvilke kompetanser du trenger og hvilken sammenheng konsulenten skal tre inn i.

Vi gjennomfører deretter en prosess ved, gjennom en rekke metoder, å gå bredt ut i markedet med oppgaven, for deretter foreta en utvelgelsesprosess. Denne prosessen tar vanligvis 1-5 dager i alt. Vi kommer så tilbake til deg med en CV på den rette konsulenten, en timepris og en detaljert briefing om hvorfor vi mener vedkommende er den riktige personen for oppdraget.

Vi har mange kunder som vi har samarbeidet med i mange år, og vi kjenner organisasjonen deres, de ansatte og prosjektene deres.

Disse tette kundene bruker også vår tilgang til freelancemarkedet som en kilde til inspirasjon og viten. Konsulentene våre har typisk lang erfaring innenfor spesifikke områder, og dette, kombinert med deres nøytralitet og uavhengighet, gjør de til høyt kvalifiserte og verdifulle rådgivere.