IT-konsulent

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
 • FÅ GRATIS TILBUD
 • KONSEPTVIDEO
 • PRISMODELL
 • HVORDAN VI VELGER
 • ER DU KONSULENT?

Kontakt Right People Group nå for en IT-konsulent – du får:

 • En erfaren IT-konsulent som kan jobbe eksternt eller internt hos deg
 • Spesifikk utvelgelse av de beste IT-konsulentene for ditt prosjekt
 • Attraktive timepriser
 • Gratis tilbud innen fire timer

Profesjonell IT-rådgivning

En IT-konsulent hjelper bedrifter ved å gi råd om informasjonsteknologi og forbedring av strukturer bak IT-systemer.

Dyktige konsulenter er også flinke til å gi teknisk assistanse samt lære opp brukere om oppdateringer og endringer, noe som sikrer økt effektivitet både nå og i fremtiden.

Når bør en IT-konsulent ansettes?

I dagens forretningsverden har vi sett hvordan bedrifter drar fordeler av å ansette erfarne IT-eksperter for å dekke deres teknologibehov. Her er noen av de viktigste grunnene til at virksomheter velger å ansette IT-konsulenter:

1) IT-konsulenter er kostnadseffektive

Siden konsulenter ansettes på kontraktsbasis, kan du bringe dem inn i bedriften når du selv ønsker det. Du har fleksibilitet til å ansette IT-konsulenter for både kortsiktige og langsiktige prosjekter. I tillegg vil du kunne ha ro i sinnet ettersom det er erfarne fagpersoner og dyktige multitaskere du har med å gjøre. Det må også nevnes at bedriften din, ved å ansette selvstendige konsulenter på kontraktsbasis, vil spare utgifter i form av skatt som vanligvis følger med det å ha fast ansatte.

2) IT-konsulenter bringer med seg et objektivt synspunkt

For mange bedrifter kan det være en stor utfordring å forbedre eller installere nye IT-systemer. Selgere og programvareleverandører har ofte sine egne interesser i tankene når de kommer med råd, og dine faste ansatte er kanskje ikke helt oppdaterte på den siste nye i bransjen. En IT-konsulent derimot vil kunne tilby bedriften et objektiv synspunkt fra en ekspert på området.

3) IT-konsulenter kan øke produktiviteten til dine fast ansatte

I disse dager skjer teknologiske fremskritt og innovasjoner i en halsbrekkende hastighet. Mange av dine faste ansatte har kanskje ikke den kunnskapen som er nødvendig for å håndtere eller vedlikeholde IT-systemer på en ordentlig måte, for ikke å snakke om å håndtere eventuelle problemer som kanskje dukker opp underveis. Hvis du ansetter IT-konsulenter, kan dine ansatte konsentrere seg på det de har blitt ansatt til å gjøre, noe som fører til en mye bedre bruk av ressursene.

4) IT-konsulenter betyr smart forretningsvirksomhet

Det å løse IT-problemer kan både være frustrerende og tidkrevende. Når du har en arbeidende IT-konsulent i bedriften, har du også en ekspert tilgjengelig som raskt kan håndtere ethvert IT-relatert spørsmål eller problem. I tillegg vil disse ekspertene hjelpe deg med å unngå og gjøre feil samt finne bedre strategiske løsninger.

5) IT-konsulenter kan være både generalister og spesialister

Noen ganger behøver bedrifter en generalist innen informasjonsteknologi for å kunne gi støtte til sine tekniske team. Andre ganger ganger behøver de en ekspert med spesialisert kunnskap for å kunne gjennomføre en kompleks oppgave. Uansett hva dine spesifikke IT-behov er vil det alltid være en IT-konsulent tilgjengelig med nødvendige ferdigheter.

Hva kan en IT-konsulent gjøre for din bedrift?

En IT-konsulent kan hjelpe bedriften din med mange prosjekter og oppgaver relatert til informasjonsteknologi. Hvis du ønsker å ansette en IT-konsulent, har vi mange svært dyktige konsulenter i nettverket vårt som kan starte umiddelbart, enten i eksterne eller interne stillinger.

Våre IT-konsulenter har hjulpet mange virksomheter med å:

 • gi råd om informasjonsteknologi for å oppnå bedriftens mål
 • levere strategiske råd og forretningsanalyser for å forbedre IT-systemer
 • utvikle og vedlikeholde IT-infrastrukturer
 • gi brukeropplæring og tilbakemeldinger
 • designe, overvåke og kontrollere databaser og systemer

I tillegg kan vi levere IT-konsulenter med teknisk eller bransjespesifikk kunnskap.

Hvorfor ansette en IT-konsulent?

Vi har mange ganger vært vitner til hvordan IT-konsulenter har hjulpet bedrifter med å forbedre IT-effektivitet ved hjelp av kostnadseffektive metoder. Våre selvstendige IT-konsulenter har omfattende erfaring og er eksperter innenfor sine felt. Dette betyr at du vil kunne dra stor nytte av kunnskapen de har opparbeidet seg i løpet av årene.

Disse fagpersonene kan både forbedre dine nåværende tekniske team og/eller ta på seg ansvaret for oppgaver som dine fast ansatte ikke er i stand til å håndtere.

Det å velge riktig IT-konsulent er ikke alltid så enkelt. For å hjelpe deg med denne oppgaven har vi screenet alle konsulentene i nettverket vårt på forhånd. Kun de som kan vise til et høyt nivå av kunnskap og ytelse får tilbud om plass.

Databaseutvikler

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
 • FÅ GRATIS TILBUD
 • KONSEPTVIDEO
 • PRISMODELL
 • HVORDAN VI VELGER
 • ER DU KONSULENT?

Kontakt Right People Group nå for ekspert database utviklere – du får:

 • Få en ekspert i databaseutvikling allerede i morgen
 • Vi håndplukker den beste selvstendige databaseutvikleren til ditt prosjekt
 • Timepriser fra 875,- til 1190,- på dyktige database utviklere
 • En database utvikler som kan jobbe remote eller onsite i hele landet

Utvikle en tilpasset database

Design av databaser er en viktig del av informatikkhåndverket, og det er en oppgave som nesten alle utviklere utfører, men langt fra alle utviklere mestrer. Databasedesign og databaseutvikling er komplekst og krever både en sterk informatikkforståelse, god forretningsforståelse og dyp teknisk innsikt i det bestemte produktet du jobber med.

Våre konsulenter har erfaring med å jobbe for klienter med både oppbygging og videreutvikling av store databaser som er viktige og kritiske for kundens virksomhet. Vi jobber både med de primære relasjonsdatabasene som Oracle og MS SQL Server, men også med NoSQL produkter som Hadoop, Cassandra og MongoDB.

Vi leverer den rette selvstendige database utvikleren

En databaseutvikler har ansvar for å skape en tilgjengelig og overskuelig plattform for en av de viktigste ressursene dine: informasjonen og dataene dine. Det er derfor du bør velge med omhu hvem du overgir denne oppgaven til.

Vi kan hjelpe deg med å finne en erfaren og kvalifisert selvstendig konsulent som du kan stole på i forhold til utvikling av databasen din. Kontakt oss i dag for et gratis pristilbud på en høyt kvalifisert ekspert i databaseutvikling.