Hurtigvoksende organisasjoner – hvordan bli bedre, raskere og billigere enn konkurrentene
Eksponesielle Organisasjoner

Hurtigvoksende organisasjoner – hvordan bli bedre, raskere og billigere enn konkurrentene

Hurtigvoksende eller Eksponentielle organisasjoner har en eksponentiell vekstkurve og kan gå fra å være en liten, ubetydelig oppstart for å ta en ledende markedsposisjon innen kort tid. Så kort at du som en konkurrent kanskje ikke engang innser at spillet endrer seg før det er for sent. Eksempler som Blockbusters reise fra storhet til forfall har vist at eksponentielle organisasjoner har imponerende krefter. I stedet for bare å være misunnelig på disse organisasjonene, kan man gripe muligheten til å lære av dem for å være bedre forberedt på konkurransen som vil komme. I dette blogginnlegget vil vi forklare hva som karakteriserer en eksponentiell organisasjon og hvordan du kan adoptere disse egenskapene for å forberede din egen organisasjon for fremtiden.

Eksponensielle organisasjoner har DNA-et til å ødelegge

I sin bok, «Eksponentielle Organisasjoner», introduserer Salim Ismail det han han beskriver som en helt ny organisasjonstype. I sin kjerne er eksponentielle organisasjoner raske og teknologidrevne. Med sine fremtidsrettede oppfinnelser omdefinerer de en industri etter en annen .

«Eksponentielle organisasjoner» er en praktisk veiledning for å innføre funksjonene som etablerer og karakteriserer en eksponentiell organisasjon. Formålet til Salim Ismail er å få deg til å forstå fremtiden og se utviklingen i din bransje. Ved å se hva som skjer og forstå fremtiden for virksomheten din, vil du kunne utnytte denne utviklingen og gjøre den til en fordel for bedriften din i stedet for en trussel. Vi har lest boken med stor interesse og har oppsummert de viktigste elementene for å implementere og forstå fremtiden. Hvis du har det travelt, last ned infographic med de fem viktigste elementene for å vurdere forretningsstrategien din i dag.

Lineære spådommer i en eksponensiell virkelighet

De eksponentielle organisasjonene er vanskelig å forutsi og forstå, fordi de strider med alt vi tidligere har lært om forretningsdrift. De fleste bedrifter tror fortsatt at det tar over 20 år å bygge et milliardselskap, men dette er ikke lenger tilfelle. Alt vi har lært om å drive forretninger og hvordan vi forutsier fremtiden, er gamle og fungerer ikke ikke med den nåværende utviklingen av virksomheten. Våre nåværende selskaper er opprettet med en struktur som reduserer risikoen og skaper en lineær vekst med stødige prognoser. Men best-practice er annerledes, og dette gjør at eksperter bommer grovt når de prøver å forutsi fremtiden for produkter som har et eksponentielt vekstpotensial. At du leser dette om eksponentiell organisasjon, vil allerede i dag gjøre deg og din bedrift litt bedre i stand til å overleve det 21. århundre.

Den eksponensielle organisasjon

Selskaper som Netflix, Google, Facebook, Snapchat og Airbnb er bare noen av organisasjonene som har vist hvordan ny teknologi kan forandre konseptet bak et milliardkonsert på under 10 år. I sin bok, «Eksponentielle Organisasjoner», beskriver Salim Ismail de vanlige funksjonene som kan ses på tvers av disse organisasjonene, og hvorfor de gjennomsnittlige eksponentielle organisasjonene gjø det 10 ganger bedre enn sine konkurrenter. Salim Ismail presenterer følgende formel:

Formule organisation exponentielle par Salim Ismail
Formelen for hurtigvoksende organisasjonerav Salim Ismail

Enkelt ikke sant? Desverre er det litt mer komplisert og spå om fremtiden enn det vi skulle ønske. Hver bokstav representerer en av de mange elementene du må ta hensyn til i driften av din organisasjon. Vi har laget en oversikt over hver enkelt av disse elementene og også disekrert begrepet «Hurtigvoksende organisasjoner» til fem hovedpunkter som du bør vurdere for å fremtidssikre  bedriften din allerede i dag. Du kan laste ned infografikken her.

Hva er din bedrifts massive transformative formål? – Eksonensielle organisasjoner vil gjøre mer enn å bare tjene penger

Eksponentielle organisasjoner har alle hva Salim Ismail kaller «et enormt transformativt formål». Det massive transformative formålet må være mer enn et enkelt slagord laget av markedsavdelingen. Den massive transformative hensikten må være et gjennomgående verdisett som endrer medarbeiderens oppførsel. Formålet med eksponentielle organisasjoner er ikke å maksimere profitt gjennom en effektiv produksjon, men snarere en hensikt som angår følelser og formål med medarbeidernes eget verdisett. Hensikten må forandre verden. Eksempelvis der Google organiserer verdens informasjon, gir Coca-Cola kunder mulighet til å «åpne glede» og Airbnb gjør verden til et hjem.

Gjør bedriften din fremtidssikker: 10 elementer som kan skape en eksponensiell organisasjon

I tillegg til å presentere ideen om et gjennomgående massivt transformativt formål (MTP) i boken «Eksponentielle Organisasjoner», introduserer Salim Ismail 10 drivere som moderne etablerte organisasjoner kan implementere i organisasjonen for å oppnå suksessene til de eksponentielle organisasjonene. Selv om dette kan virke som mye for organisasjonene dine er det ingen grunn til panikk. Salim Ismail understreker at organisasjoner som allerede går godt, kan klare seg med å implementere bare fire av 10 elementer for å oppnå større suksess og gjøre organisasjonen fremtidssikker. De 10 elementene er illustrert med forkortelsene SCALE og IDEAS.

Exponential organizations scale and ideas by Salim Ismail
Skalering og ideer for hurtigvoksende organisasjoner av Salim Ismail

SCALE – Eksterne egenskaper hos en eksponentiell organisasjon

SCALE viser til din bedrifts eksterne forhold. Hvor dyktig er organisasjonen din i å bruke eksterne ressurser? Eksponentielle organisasjoner er preget av deres evne til å fungere som et åpent system, hvor kunnskap fra utsiden konstant flyter inn i organisasjonen og forbedrer driften. Evnen til raskt å involvere dyktig talent og omstrukturere seg selv er et sentralt element i suksessen til eksponentielle organisasjoner. SCALE er en forkortelse for følgende elementer som du bør vurdere å implementere for å lære av eksponentielle organisasjoners suksess.

Personell ved behov (Staff on demand) – Den selvstendiges rolle

I utgangspunktet reduseres den eksponentielle organisasjonens faste ansatte il det absolutte minimum. De eksponentielle organisasjonene ansetter talentene som trengs når det trengs. Evnen til å utnytte erfarne selvstendige konsulenter innen ulike fagområder gir eksponentielle organisasjoner fleksibiliteten til å tilpasse seg kravene og markedene.

Fellesskap og publikum – dine beste «folk» jobber faktisk ikke hos deg

Fellesskap og publikum er alle de menneskene som forholder seg til ditt selskap, men som ikke står på lønningslisten. Eksterne grupper kan ha en tett relasjon og samarbeid med din organisasjon, men du må også være oppmerksom på ressurser som er mer perifere, sånne du ikke forholder deg til på daglig basis. Den hurtigvoksende organisasjonen kjennetegnes med å ha åpne systemer, der publikum hele tiden tilbyr sin kunnskap og sine ideer.

I publikum vil du ha både forbrukere og potensielle nye ansatte og noen ganger kan disse folkene se dine beslutninger fra et annet perspektiv og i et annet lys. Og det kan hende de har rett. Ved å være åpen i din beslutningsprosess kan du få nye meninger og enkelt teste ut nye produkter og ideer. Det vil spare deg for både tid og penger.

Algoritmer – hurtigvoksende organisasjoner stoler ikke på 50000 år gamle tommelfingerregler

I hurtigvoksende organisasjoner er det å bruke og forholde seg til store datamengder en del av organisasjonens DNA. I fremtiden kommer flere bedriftsuyviklinger og endringer til å gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra algoritmer. Algoritmer gjør din organisasjon i stand til å analysere og forstå data som er for komplisert for det menneskelige sinn. Tiden der organisasjoner utelukkende fulgte sjefens magefølelse er snart over. Ved å implementere analysverktøy i dine organisasjoner i dag kan du få et bedre oversikt over budsjettet, ansatte og drift.

Utnytt ressursene– Du må ikke eie ressursene for å være en hurtigvoksende organisasjon

Fremtiden krever en høy grad av fleksibilitet og dermed fleksible organisasjonsstrukturer. De gamle ideene om å eie eiendeler og spare penger er derfor ikke lenger best practice. Når organisasjonene leier sine eiendeler, skaper det en flott mulighet til å skalere etter behov. Gjennom å endre denne strukturen i organisasjonene dine, vil du enkelt kunne utnytte noen av fordelene foreksponentielle organisasjonene.

Engasjement – Etabler et tilbakemeldingssystem som faktisk virker

Å engasjere kundene dine om ditt produkt er nøkkelen til suksess og kan ikke ødelegges av noen. Det å få forbrukerne til å jobbe sammen med deg på den massive endringen av organisasjonen din, vil gjøre bedriften bærekraftig uten mye arbeid. Du skape engasjement hos kundene dine gjennom konkurranser, markedsføring eller kontaktgrupper. Gjennom å engasjere deg med kunden, kan du enkelt samle informasjon om dine kunders behov, og de vil bli kjent med din bedrift og dermed øke lojaliteten. Målet er å konvertere en spredt mengde til et sterkt samfunn som er lojalt mot produktet ditt og massivt transformativt formål, slik som man ser hos eksponentielle organisasjoner.

IDEAS – Den interne driveren for en eksponensiell organisasjon

For mange organisasjoner er tilpasning av de eksterne ressursene som er en del av «SCALE» -fokuset sannsynligvis den enkleste delen, men for å få full vekst og suksess for en eksponentiell organisasjon er ikke dette nok. Det er på tide å se på og endre interne mønstre og atferd.

Grensesnitt – hvordan eksponentielle organisasjoner fjerner grenser for vekst

Grensesnitt er en filtrerings- og koblingsprosess prosess uten noen manuell forstyrrelse som gjør det mulig for eksponentielle organisasjoner å skalere virksomheten med lav marginal kostnad. Koblingen mellom ditt interne massive transformative formål og dine eksterne ressurser må skje av seg selv for at du virkelig skal gjøre din bedrift i stand til å skalere uendelig. Et eksempel på dette er plattformen Uber. Grensesnittet kobler sjåføren og passasjeren uten at noen ved Uber er involvert i prosessen. Kostnadene ved Uber blir dermed redusert til vedlikehold av plattformen og å telle pengene som triller inn.

Målinger – gå fra KPI til OKR

I tradisjonelle organisasjoner kjenner vi alle om KPI-ene og hvordan de brukes til å kontrollere og overvåke medarbeiderens ytelse. I eksponentielle organisasjoner bruker de sitt massive transformative formål for å hjelpe medarbeiderne til å yte bedre. Dette gjøres gjennom OKR – såkalte mål og nøkkelresultater. Hensikten er å stille dine ansatte og organisasjoner disse to spørsmålene:

–           Hva er ditt ønskede måll? (Objektivt)

–           Hvordan kan vi se at du har nådd målet? (Nøkkelresultater)

Med moderne teknologi er det mulig å hente ut en løpende strøm av informasjon fra allerede eksisterende systemer i organisasjonen. Ved å tilpasse «målinger» kan alle ansatte følge med på  hvordan organisasjonen presterer. I eksponentielle organisasjoner rapporterer OKR fra bunnen og opp istedenfor fra toppen og nedover. Det gjør at de ansatte vil ha en følelse av å arbeide med et felles formål istedenfor å la seg stresse av uoppnåelige KPI-er.

Eksperimentering – Hemmeligheten bak Apples suksess

En kultur som tillater eksperimentering og feil er nøkkelen i eksponentielle organisasjoner. Kulturen må ha plass til nye prosjekter og tillate ansatte å gripe en mulighet når de dukker opp. Å få dine ansatte til å jobbe med prosjekter som ikke er direkte relatert til kjernevirksomheten, kan være skremmende og kan hende fører det ikke til noe. Men de gjorde et forsøk! Apple er en vellykket organisasjon som skaper rom for prøving og feiling. Hver gang de kjøper opp en bedrift, flytter de en gruppe ut på  kanten av organisasjonen og får dem til å angripe et nytt marked. Slik har de utviklet seg og blitt markedsleder i en rekke bransjer som musikk, datamaskiner, klokker og til og med biler.

Autonomi – den eksponensielle organisasjonen er en bikube, ikke et familietre

Endringene i virksomheten er et resultat av endringen hos de moderne ansatte. De er ikke lenger fornøyd med en jobb, men de vil ha den rette jobben. Millenniumarbeideren ønsker å være motivert for å gå på jobb og føle at det massive transformative formålet er deres eget. En overlapping mellom personlige verdier og verdiene som er satt i en eksponentiell organisasjon, skaper organisatoriske strukturer som ser mer ut som et bikube enn en faktisk organisasjonsplan. Bikube-strukturer gjør at en eksponentiell organisasjon, for eksempel Google, nesten virker  kult-lignende for folk på utsiden. Og det virker! Hvis du kan få dine ansatte fullt ut forpliktet til din massive transformative formål, trenger du ikke å tenke på å beholde talent. De vil ikke jobbe for deg, men for målet om å endre verden.

Utnytt sosiale teknologier i eksponentiell organisasjon

Et støvete gammelt intranett i kjelleren er ikke lenger nok. De sosiale teknologiene i organisasjonene dine kan tas til et helt nytt nivå. I eksponentielle organisasjoner gir sosial teknologi raske beslutningsprosess og dermed organisasjonen mer effektiv. I den eksponentielle organisasjonen må strukturen være åpen for endringer i lag og fokus. Derfor må du velge din teknologi med stor omhu. Teknologien skal støtte kompleksiteten til organisasjonen og oppgavene i stedet for å hemme den. Det er en reell fare for å velge feil sosial teknologi eller til og med velge for mange av dem. Løsningen bør alltid kunne endre seg når du gjør det. En tommelfingerregel er å aldri skrive en kontrakt i mer enn et år – verden vil definitivt ha endret seg til da.

Eksponentielle organisasjoner gjør det 10 ganger bedre

Ifølge Salim Ismail er elementene over verdt å innføre i din organisasjon. Selv om implementeringen av disse driverne vil kreve mange forandringer i virksomheten, vil innføringen føre til at eksponentielle organisasjoner gir større suksess. De eksponentielle organisasjonene lykkes i gjennomsnitt 10 ganger bedre enn de tradisjonelle organisasjonene. De eksponentielle organisasjonene er så raske og vellykkede at de over tid vil forandre virksomheten din også. Så, hvis du vil ligge foran konkurrentene – så er tiden inne. I boken «Eksponentielle organisasjoner» forklares de ulike driverne mer grundig. Om du leser boken eller bare dette innlegget, må vi understreke at det ikke er noen grunn til panikk ennå. Salim Ismail mener at etablerte organisasjoner kan overleve ved bare å innføre 4 av de 10 driverne for å se den samme vekst og suksessen til de eksponentielle organisasjonene. Så bare kom i gang.

Test ditt selskaps eksponentielle kvota ( ExQ )

Du kan lese mer om eksponentielle organisasjoner på Salim Ismails nettside, og gå dypere inn i hva organisasjonens status er i de enkelte områdene av disse driverne. Forfatterne bak boken «Eksponentielle Organisasjoner» har laget en test for deg å se hvor godt du gjør allerede. Den finner du her.

Velkommen til en ukjent fremtid

Selv om boka spår noen ekstreme endringer i fremtiden, er fremtiden fortsatt lys. At du leser dette, har allerede gjort deg litt mer forberedt på hva som kommer, og du er allerede bedre rustet til å navigere og administrere organisasjonen mot fremtiden. Vi har laget en infographic med de viktigste poengene for å implementere og begynne endringen allerede i dag. Husk: Dersom du ikke skaper deg en fremtid, så vil andre gjøre det ute deg.

Å benytte selvstendige konsulenter er en av suksesskriteriene for å bli en eksponentiell organisasjon. Få et gratis tilbud på din neste konsulent her.

Skrevet av Josefine Bjerrum

Singularity University – Lær å forstå fremtiden

Salim Ismail er for tiden dekan på Singularity University – et universitet og en ekstern, publikum-basert utdanningsinstitusjon i Silicon Valley. I tillegg er han en ivrig foreleser på denne nye organisasjonen, og vi våger å tro at du vil høre mye mer fra ham i fremtiden. Singularity University er kjent for sin kontinuerlig oppdaterte læreplan som revideres hver tredje måned for å holde tritt med tempoet i den virkelige verden. 70 prosent av læreplanen handler om å ikke fokusere på hva som har skjedd, men hvordan det vil påvirke fremtiden. Se deres promo-video og følg sitt arbeid her:

Legg igjen en kommentar