Konsulentopgave – Product Owner m. testerfaring, København

For en kunde i København søger vi en certificeret Product Owner med testerfaring. Du vil skulle assistere den nuværende interne Product Owner med aflastning af dennes arbejdsbyrde. Ideelt set har du erfaring med udarbejdelse af kravspecifikationer og produktbeskrivelser på baggrund af forretningskrav og øvrige Product Owner-relaterede opgaver. Du kan ligeledes bidrage med udformning af testcases til automatiserede regressionstest og bidrage til UAT på softwaresystemer.

I din rolle er du bindeleddet mellem forretning og de interne IT-udviklingsteams. Du formår at få beskrevet systemernes funktionskrav på baggrund af krav fra forretningen og eksterne interessenter, således at kravspecifikationerne / produktbeskrivelserne er præcise, dækkende og nemt forståelige for de udviklingsteams, der efterfølgende skal udvikle løsningerne.
I forlængelse af udviklingen skal der ligeledes udarbejdes testcases, der sikrer at produktkravene er opfyldt, løsningerne er stabile samt at de efterfølgende automatiserede tests er dækkende.

Det er vigtigt, at du er selvkørende og formår at drive din del af projektet fremad. Du forstår vigtigheden af et godt samarbejde med alle interessenter i projektet, herunder Scrum-teamet, projektlederen, forretningen og eksterne interessenter.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbejdet som PO ifm. app-projekter.

Arbejdssted: København
Work load: 100 %
Start: ASAP
Varighed: 6-8 måneder
Sprog: Dansk

Dine kvalifikationer
Vi søger en konsulent med følgende erfaring og kompetencer:

– Certificeret Product Owner med min. 5 års erfaring i denne rolle
– Erfaring med udarbejdelse af kravspecifikationer på baggrund af forretningskrav
– Erfaring med udarbejdelse af testcases til regressionstest og UAT
– Gode interessenthåndteringskompetencer
– Pragmatisk og imødekommende

Er du interesseret?
Så send med det samme dit cv til project_m500@rightpeople.dk