Omvendt betalingspligt som selvstændig konsulent

Omvendt betalingspligt eller omvendt momspligt lyder måske kompliceret og bureaukratisk, men i virkeligheden gør det faktisk livet en del lettere for dig, hvis du som selvstændig konsulent sælger dine ydelser til kunder i andre EU-lande. Kort fortalt kan du udelade moms, når du udsteder regningen til en kunde i et andet EU-marked og videregive pligten til at betale korrekt moms til kunden. Det betyder, at du ikke behøver at sætte dig ind i momsregler i andre lande eller momsrefusion på tværs af markeder.

EU-regler om omvendt betalingspligt gør livet nemmere for dig

EUs omvendte momspligt, også kendt som reverse charge VAT eller omvendt betalingspligt, blev indført i 1993 for at fremme køb og salg af varer på tværs af EU-markeder ved at forenkle momsregler angående opkrævning af moms på tværs af markeder.

Du slipper for at momsregistrering i udlandet

Den omvendte betalingspligt betyder, at du som udbyder af konsulentydelser ike behøver at momsregistrere din virksomhed i det land, som du leverer til, fordi forpligtelsen til at betale den lovpligtige moms i landet overføres til din kunde. Bemærk dog, at det kun gælder, hvis du sælger dine ydelser til virksomheder, hvis du handler med privatpersoner, så gælder der andre regler og du vil være ansvarlig for at opkræve momsen.

Hvis du som leverandør kommer til at betale moms i modtagerlandet af køb relateret til den ydelse, du leverer, så kan du eventuelt få momsrefusion efter de gældende EU-regler for momsrefusion på tværs af markeder.

Omvendt betalingspligt af moms – en fiktiv case

Mads Madsen er en selvstændig softwareudvikler i Danmark. Han har sin egen virksomhed, Mads Madsen Aps. På Right Peoples hjemmeside finder han et projekt i Sverige, som han søger og får. Hver måned i de 4 måneder,som projektet varer, sender Mads Madsen en faktura over de timer, han har arbejdet for kunden, til Right Peoples tyske selskab Right People Group Digital GmbH, som er leverandør til kunden. Han gør brug af den omvendte betalingspligt og udelader momsen fra sine regninger. Fordi Right People ikke er slutkunden og den egentlige modtager af ydelsen, betaler Right People heller ikke moms, men sender til gengæld en faktura til slutkunden over de leverede timer, men igen uden moms. Slutkunden i Sverige er til gengæld forpligtet til at deklarere den lovpligtige moms i Sverige.

Omvendt betalingspligt for freelance konsulenter - infrographic

Omvendt betalingspligt fra kundernes og myndighedernes perspektiv

Når den omvendte betalingspligt for moms anvendes, så deklarer køberen af dine ydelser både sit køb (indgående moms) og deres leverandørs – altså dit – salg (udgående moms). Den indgående og udgående moms går i nul, men din kundens bogføring af posterne gør det muligt for skattemyndighederne at kontrollere transaktionerne og sikre compliance i momsbetalingerne ved handler på tværs af markeder.

Faktura ved omvendt momspligt – hvad skal den indeholde?

Når du fakturerer et firma i et andet EU-land og vil gøre brug af den omvendte betalingspligt for moms, så laver du en almindelig regning, men udelader moms. Det kan være en god idé at tilføje en linje om, at momspligten ligger hos betaleren, og det dermed er deres kundens ansvar at sikre den korrekte deklaration og evt. betaling af moms i henhold til momsregler i det land, de opererer i.

Vi har lavet et eksempel på en faktura, hvor en dansk konsulent fakturerer et tysk selskab, som du kan bruge som inspiration.

Hent faktura-skabelon til brug ved omvendt betalingspligt

Hvad angår regningen selv skal de følgende elementer altid være inkluderet i en korrekt faktura, når du fakturerer dine timer som selvstændig konsulent

  • Dato
  • Et unikt fakturanummer
  • Navn og adresse på leverandør og kunde
  • Leverandørens CVR-nummer
  • En beskrivelse af den leverede ydelse inklusive omfang, fx antal timer
  • Dato eller tidsrum hvor servicen blev leveret/udført
  • Nettobeløb for den leverede ydelse
  • Momsprocent og beløb
  • Officiel valutakurs, hvis valutaen er en anden end i dit hjemmemarked

Du kan læse mere om faturakravene i EU og specifikke krav i de enkelte EU-lande på EUs hjemmeside her.

Reglerne for omvendt betalingspligt er naturligvis langt mere komplekse end beskrevet ovenfor, og vi er på ingen måde eksperter på feltet. Hvis du vil i dybden med emnet og informere dig om de specifikke regler i dit land, kan du læse mere på EUs hjemmeside eller lade dig rådgive af en ekspert på området.

Læs mere: Skatteregler når du arbejder udenlands

Dette blogindlæg har givet dig et indblik i emnet omvendt momspligt, men som freelance konsulent, der tager opgaver udenlands, er det også dit ansvar, at du betaler korrekt skat. Du kan læse mere om emnet på White November’s website.