Fordelene ved freelancere og udfordringerne ved at arbejde med dem
Contingent workers are people who work for an organization without being hired as their employees.

Fordelene ved freelancere og udfordringerne ved at arbejde med dem

Allerede i 1960’erne var vikarer ikke længere begrænset til kontorarbejde eller andre “arbejderjobs”. Kvalificerede vikarer inden for ingeniørarbejde, regnskab, programmering og andre fag blev ansat til at udfylde roller for medarbejdere, der var på sygedage, holdt ferie eller for at øge kapaciteten i spidsbelastningsperioder.

 

I dag er den rolle, som de tidsbegrænsede medarbejdere spiller, hurtigt vokset til at være en af de afgørende drivkræfter for virksomheders succes. Undersøgelser foretaget af SAP viser, at næsten halvdelen af omkostningerne til arbejdsstyrken bruges på freelancere, og 55% af virksomhederne kan ikke gennemføre deres normale drift uden at ansætte vikarer.

 

En midlertidig arbejdsstyrke er mere end blot en alternativ mulighed. I dette indlæg diskuterer vi, hvordan en freelancer giver virksomheder en konkurrencefordel.

Hvem er freelancere?

Freelancere er personer, der arbejder for en organisation uden at blive ansat som deres medarbejdere. De leverer deres tjenester i en fast periode, normalt på projektbasis.

 

Eksempler er freelancere, konsulenter, deltidsansatte og uafhængige konsulenter. De omtales også nogle gange som gigarbejdere, eksterne arbejdstagere, kontingentarbejdere eller outsourcet arbejdskraft, mens en freelance arbejdskraft også kaldes en ekstern arbejdskraft, en fleksibel arbejdskraft eller en udvidet arbejdskraft.

 

Freelancere kan bl.a. være sæsonansatte og praktikanter, kundeservicerepræsentanter og kreative roller (f.eks. grafisk design, lydproduktion og skrivning).

 

De kan også være eksperter med meget tekniske færdigheder, f.eks. SQL-specialister, IT-ingeniører og informationssikkerhedseksperter.

 

Selvstændige konsulenter omfatter også projektledere, produktledere og midlertidige ledere, som ofte er efterspurgte til at lede projekter og teams.

 

Kontraktansatte kan påtage sig opgaver, der varer så lidt som et par timer eller så meget som et par år. De kan arbejde på afstand, eller de kan arbejde på stedet, alt efter virksomhedens behov.

Hvorfor er virksomhederne så afhængige af dem?

Nu hvor vi ved, hvem de er, kan vi undersøge fordelene og udfordringerne ved at ansætte freelancere.

Omkostningsbesparelser

Ved at ansætte freelancere kan virksomheder spare mange penge på faste udgifter, som de ellers ville bruge på traditionelle medarbejdere.

 

I modsætning til en fastansat medarbejder kræver en freelancer typisk ikke ekstra udgifter såsom skatter, sygesikringsydelser, pensionsbidrag, personalegoder, bonusser og andre virksomhedsfordele, der er forbundet med fastansættelse af medarbejdere.

 

Så selv om det kan føles som om, at uafhængige entreprenører og konsulenter koster meget, reducerer virksomhederne generelt set deres omkostninger, når de ansætter midlertidige medarbejdere.

 

Desuden ansættes midlertidige medarbejdere kun, når der er behov for dem – så en virksomhed behøver kun at betale for en person med de nødvendige færdigheder, så længe de har brug for dem.

Hurtig adgang til specialiserede færdigheder

Baseret på forskning fra Society of Human Resources (SHRM) tager det i gennemsnit 36 dage at finde en ny medarbejder.

 

For nogle roller, især højt kvalificerede og specialiserede stillinger, kan det tage 3 til 6 måneder at finde og ansætte en medarbejder. Nyansatte medarbejdere skal derefter bruge noget tid på at gennemgå uddannelse og indslusning, før de kan arbejde på fuld kapacitet.

 

Mange arbejdsgivere finder, at ansættelse af kontraktansatte medarbejdere er en fremragende måde at udfylde eksisterende kvalifikationshuller hurtigt, fordi ansættelsesprocessen for freelancere er meget kortere. Erfarne uafhængige freelancere er ofte tilgængelige med kort varsel. Du finder dem, forhandler et projekt, og de kan komme i gang med arbejdet kort efter. HR-teamet behøver ikke at sørge for, at kontingentarbejdere gennemgår de uddannelses- og onboardingprocesser, som fuldtidsansatte gør.

Fremmer innovation og vækst

Kontraktansatte medarbejdere bruger ikke meget tid på at arbejde for én arbejdsgiver, så de har tendens til at have erfaring med at arbejde på en række forskellige projekter. De bliver ofte udsat for forskellige metoder eller processer, der er relateret til deres færdigheder, hvilket er en potentiel stor fordel for de virksomheder, der ansætter dem. Den erfaring, de har fået, giver dem mulighed for at tilbyde nye perspektiver og foretage forbedringer.

 

Freelancere giver også virksomhederne mulighed for at give nye tilgange og eventyrlige idéer en prøveperiode. De kan hyre de freelancer, de har brug for midlertidigt, for at gennemføre et nyt projekt uden at indgå en langvarig forpligtelse.

Giver fleksibilitet i afgørende perioder

Midlertidige medarbejdere er lettere at finde og ansættes kun efter behov. Arbejdsgiverne behøver ikke at bekymre sig om at være bundet til freelancere ud over et presserende, men kortvarigt behov.

 

Virksomhederne kan hyre vikarer til at tage over, når de pludselig bliver overvældet af arbejde, eller kun hyre nogle få medarbejdere, når efterspørgslen efter arbejde er lav.

 

Tekniske eksperter eller højt kvalificerede arbejdstagere bliver også ofte indkaldt til en kortvarig opgave eller et specifikt projekt. I modsætning til fastansatte medarbejdere kan de hurtigt findes og kan straks begynde at arbejde på opgaverne uden at skulle gennemgå introduktion og uddannelse. Midlertidige faglærte arbejdstagere er også meget omkostningseffektive, for selv om de kan være dyre, gør deres færdigheder og erfaring dem investeringen værd.

Giver adgang til en bredere pulje af talenter

Når der er mangel på talent lokalt, giver fjernarbejdere virksomhederne en større pulje at vælge imellem. På samme måde har virksomheder, der er åbne over for eksterne freelancere, mulighed for at ansætte topfolk fra hele verden.

 

Det er også meget nemmere at finde en ekstern freelancer – jo hurtigere virksomheder kan ansætte fra hele verden, jo hurtigere kan de finde deres ekspert.

Almindelige udfordringer i forbindelse med ansættelse af og arbejde med freelancere

De potentielle fordele ved at bruge kontingentarbejdere er mange, men der er også udfordringer ved at ansætte og arbejde med freelancere. Nogle af de mest almindelige udfordringer er bl.a:

Tilgængelighed

Det kan være nemt at finde en uafhængig freelancer med de specialiserede færdigheder, du leder efter. Men de er måske ikke altid tilgængelige, når du har brug for dem. De kan være midt i kontraktarbejde med en anden virksomhed, eller længden af dit projekt kan overlappe med et andet.

Fortrolighed

Udlejede medarbejdere vil sandsynligvis arbejde med dine data og have adgang til fortrolige oplysninger. Der er altid en risiko for, at nogle oplysninger lækkes til den virksomhed, som de arbejder sammen med næste gang. En måde at undgå dette på er at sikre sig, at en freelancer har et troværdigt ry.

Kontrol

Ledelse af freelancere er noget helt andet end ledelse af fastansatte medarbejdere. Der er et vist tab af kontrol over, hvordan opgaverne udføres. Freelancere kan få tildelt opgaver og pålagt tidsfrister, men du kan ikke fortælle dem, hvordan de skal udføre deres arbejde.

Hvad skal man overveje, når man ansætter en freelancer?

Med udfordringerne ved at ansætte og arbejde med freelancere in mente, er der her nogle tips til en fejlfri ansættelse.

Overvej remote konsulenter

Hvis jobbet ikke kræver fysisk tilstedeværelse og i stedet kan udføres online, kan du overveje at ansætte eksterne fagfolk fra andre markeder. Talentpuljen vil blive udvidet betydeligt, og du vil have større chance for at finde en tilgængelig professionel med specialiserede færdigheder.

Hav en screeningsproces

Screening af medarbejdere er et vigtigt skridt, uanset om de er midlertidige eller ej. Udfør et komplet baggrundstjek, og få mere at vide om din potentielle ansat fra deres tidligere arbejdsgivere. Hvis sikkerhed og fortrolighed er særligt vigtige i opgaven, skal du inkludere spørgsmål vedrørende troværdighed.

Vid hvornår du skal ansætte

Selv om der er mange fordele ved at ansætte freelancere, er det vigtigt at vide, hvornår det er en mere omkostningseffektiv løsning at ansætte dem.

 

Her er nogle eksempler på, hvornår en freelancer er et godt valg for din virksomhed:

 

  • Når du har brug for eksperter og specialiserede færdigheder som f.eks. datamining, softwareprogrammering og projektledelse.
  • Når du har brug for hjælp i særligt travle perioder for din virksomhed.
  • Til opgaver, der kun tager få timer om ugen og ikke berettiger til at ansætte en fuldtidsansat.
  • Når arbejdstageren ikke vil kræve tæt overvågning.